kansainvälinen yhteistyö

EU:n nuorisodialogi edistää nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Syksyllä 2019 kaikissa jäsenmaissa järjestetään eri teemoista kansalliset kyselyt, joissa kartoitetaan nuorten mielipiteitä muutamista asioista.
Miten voidaan edistää hyvinvointia tukevaa yhteisöllisyyttä toisen asteen oppilaitoksissa? Millaisia malleja on kehitetty opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen Suomessa ja muissa Euroopan maissa?
F.R.OM. - Non-formal Education Tools to Raise Awareness of Anti-Racism and Freedom of Movement -nuorten tapaaminen 02.8.-11.8.2019 
Tilaa aihepiirin kansainvälinen yhteistyö RSS-syöte