Clue 2 Inclusion

Tässä Erasmus+ KA2 kehittämishankkeessa on mukana neljästä maasta ammatillinen oppilaitos ja kansalaisjärjestö. Hankkeen tarkoituksena on kehittää non-formaaleja keinoja koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn ammatillisessa koulutuksessa.

Hankkeessa tehdään aiheesta myös opas, joka käännetään kaikille osallistujamaiden kielille (norja, suomi, hollanti ja espanja). Nuorisotutkija tutkii aihetta ja kirjoittaa aiheesta artikkelin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on analysoida non-formaalien keinojen käyttöä koulutuksen keskeytyksen ehkäisyssä ammatillissa oppilaitoksissa. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijoita, joilla on riski keskeyttää opintonsa, yleensä iältään 16-21-vuotiaita.

Toimenpiteet

Hankkeessa kartoitamme ensin jo olemassa olevia non-formaaleja malleja, joita käytetään koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyssä. Jokaisessa maassa toimii kansallinen työryhmä, joka etsii ja jakaa asian tiimoilta hyviä käytäntöjä, sekä nuorisoryhmät, jotka ovat myös yhteydessä toistensa kanssa.

Tulokset

1. Kartoitus non-formaalien keinojen potentiaalista koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyssä

2. Tutkimus ja artikkeli non-formaalien keinojen potentiaalista koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyssä

3. Vaikutusmittaus non-formaaleista keinoista, jotka tukevat oppimistuloksia, kohentavat non-formaalien keinojen toteuttamista formaalissa ympäristössä, erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijoita, joilla on riski keskeyttää opintonsa, yleensä iältään 16-21-vuotiaita.

Yhteistyössä

Koordinaattori: Hordaland fylkeskommune (Hordaland County Council), Norway

Partnerit:

  1. Stichting Bloom (with associated schools), The Netherlands
  2. Ajuntament de Silla, Spain
  3. AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta, Spain
  4. Hordaland Fylkeskommune, Norway
  5. Årstad videregående skole, Norway
  6. Allianssin nuorisovaihto, Finland
  7. Koulutuskeskus Salpaus, Finland
  8. Nordlandsforsking AS, Norge

Kesto ja rahoittaja

Erasmus+ KA2 hanke, hankkeen kesto 1.9.2018-31.10.2019

cluetoinclusion

Related