Euroopan solidaarisuusjoukot Suomessa

Allianssin nuorisovaihto on Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelman puitekumppani ja tarjoamme eurooppalaisille nuorille aikuisille vapaaehtoispaikkoja Suomessa yhteistyössä paikallisten vastaanottavien  tahojen kanssa.

Tällä hetkellä kauttamme on eurooppalaisia pitkäaikaisia vapaaehtoisia Suomessa kolmessa kansanopistossa ja yhdessä kulttuurikollektiivissa. Lisäksi kauttamme on tullut lyhytaikaisia vapaaehtoisia eri hankkeisiin ja järjestämme myös vuonna 2020 useita vapaaehtoistiimihankkeita, joiden kautta noin 10 osallistujan ryhmiä tulee Suomeen vapaaehtoistyöhön pariksi viikoksi.

Annamme mielellämme lisätietoa mikäli teillä olisi kiinnostusta vastaanottaa Euroopan Solidaarisuusjoukot-vapaaehtoisia, puh. 040 900 4891, sähköposti tiina.hokkanen(at)alli.fi

Mitä organisaatio hyötyy Euroopan solidaarisuusjoukoista?

Euroopan solidaarisuusjoukot hyödyttää organisaatioita monin eri tavoin. Ohjelma voi esimerkiksi:

 • toimia kotikansainvälistymisen työvälineenä
 • tukea nuorisotakuun toteuttamista tarjoamalla kohderyhmänne nuorille mielekästä, työllistymistä tukevaa tekemistä jopa vuodeksi
 • toimia työvälineenä organisaatioille, jotka tukevat nuorten omaehtoista toimintaa kotimaassa
 • tuoda kansainvälistä lisäarvoa ja ylimääräisen käsiparin toimintaanne ulkomaalaisen vapaaehtoisen muodossa
 • tuoda kansainvälistä lisäarvoa ja osaamista toimintaanne ulkomaalaisen harjoittelijan tai työntekijän muodossa
 • antaa mahdollisuuden kokeilla uutta ja luoda jotain konkreettista ja kivaa, jonka keskiössä ovat nuorten osallistuminen ja oma tekeminen.

Mitä solidaarisuustoiminnalla tarkoitetaan?

Solidaarisuudella tarkoitetaan yhteisvastuuta ja yhteenkuuluvuutta, jossa keskeistä on yhteiskunnallisten epäkohtien tunnistaminen ja halu toimia niiden muuttamiseksi. Solidaarisuudelle tunnusomaista on myös:

 • inhimillistä kanssakäymistä estävien vastakkainasettelujen tunnistaminen ja purkaminen
 • vaiettujen, hiljaisten, piiloon jäävien ilmiöiden ja ihmisryhmien esiin nostaminen.

Solidaarisuutta ja ohjelman tavoitteita voi edistää useilla aloilla kuten:

 • nuorisotyössä ja nuorten harrastustoiminnan parissa
 • ympäristönsuojelussa
 • vähemmistöjen ja erityisryhmien parissa
 • erilaisissa kansalaisjärjestöissä
 • taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön saralla
 • laaja-alaisesti julkisella sektorilla.

Solidaarisuutta edistävän toiminnan ei tarvitse olla mitään suurta ja erikoista. Tärkeää on, että hakijaorganisaatio osaa kertoa, mihin yhteiskunnalliseen tarpeeseen toiminta vastaa.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelu tarjoaa nuorelle mahdollisuuden toimia paikallisen yhteisön hyväksi ja oppia uutta. Palvelu voidaan suorittaa joko toisessa maassa tai kotimaassa.

Nuorelle vapaaehtoispalveluun osallistuminen on oppimiskokemus, jossa nuori saa uusia kokemuksia ja oppii uusia taitoja. Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun tavoitteena on vahvistaa nuoren työelämätaitoja ja kokemusta aktiivisesta kansalaisuudesta. Samalla nuori toimii paikallisyhteisön hyväksi ja saa kokemuksen eurooppalaisen solidaarisuuden toteuttamisesta.

Vapaaehtoispalvelu voi liittyä esimerkiksi nuorisotyöhön, kulttuuritoimintaan, ympäristön suojeluun, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tasa-arvon edistämiseen. Vapaaehtoispalvelun voi tehdä muun muassa järjestössä, kunnassa tai seurakunnassa.

Vapaaehtoispalveluhankkeisisa voi toimia sekä julkiset että yksityiset organisaatiot, joiden toiminta sopii ohjelman tavoitteisiin ja arvoihin. Tukea voidaan kohdistaa vain toimintoihin, jotka ovat luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia.

Vastaanottava organisaatio

 • toimii siinä maassa, jossa nuori tekee vapaaehtoispalvelun
 • huolehtii muun muassa nuoren majoituksesta, perehdyttämisestä ja nuoren tukemisesta vapaaehtoispalvelun ajan.

Pitkäkestoinen vapaaehtoispalvelu

 • kesto 2–12 kuukautta
 • tarkoitettu kaikille nuorille

Lyhytkestoinen vapaaehtoispalvelu

 • kesto 2 viikkoa – 2 kuukautta
 • tarkoitettu enemmän tukea tarvitseville nuorille

Vapaaehtoistiimit

 • vapaaehtoistiimi koostuu 10–40 nuoresta. Nuoria pitää olla vähintään kahdesta maasta
 • osallistujiksi pyritään saamaan mukaan myös nuoria, joilla on muita heikommat mahdollisuudet kansainvälistymiseen
 • kesto 2 viikkoa – 2 kuukautta

Euroopan Solidaarisjoukot-ohjelman rahoitustuella katetaan vapaaehtoistyöhön liittyviä kuluja

Matkatuki (Travel)

 • 20–820 euroa/osallistuja
 • korvaa vapaaehtoisen  matkakustannuksia kotoa vapaaehtoispaikalle ja takaisin
 • tuki määräytyy matkustuskilometrien mukaan
 • matkan laskemiseen käytetään Euroopan komission etäisyyslaskuria.

Toimintakustannukset (Organisational support)

 • korvaus lasketaan sen mukaan, missä maassa vapaaehtoispalvelu suoritetaan, kuinka kauan se kestää ja kuinka monta osallistujaa siinä on
 • kattaa kustannuksia, jotka liittyvät suoraan vapaaehtoispalvelun toteuttamiseen (paikallisliikenne, asuminen, ruokailu, työhön ohjaaminen, mentorointi).

Taskuraha (Pocket money)

 • kattaa vapaaehtoisen henkilökohtaisia kuluja
 • Suomessa 5 euroa/vapaaehtoinen/päivä.

Kielituki (Linguistic support)

 • koskee vain pitkäkestoisia yli 2 kuukautta kestäviä vapaaehtoispalveluhankkeita
 • 150 euron kielivalmennustuki vapaaehtoisen kielen opiskeluun.

 

 

Related