Järjestä kansainvälinen vapaaehtoisleiri omassa yhteisössäsi Suomessa

Järjestämme Suomessa vuosittain 20-30 kansainvälistä vapaaehtoisleiriä yhteistyössä kunnallisen nuorisotyön, paikallisten yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa.

Kansainvälisellä vapaaehtoisleirillä ulkomaalaisten vapaaehtoisten ryhmä työskentelee yleensä parin viikon ajan yleishyödyllisen tahon hyväksi. Työtehtävät vaihtelevat leiristä riippuen, ne ovat olleet vaikkapa nuorisotalon maalausta, tapahtumien järjestämistä, kulttuuriprojekteja maahanmuuttajille,  rakennusten kunnostamista, ympäristön siivousta, lasten- tai nuorten leirien ohjausta, kouluvierailuja, kierrätyspisteen hoitamista,  vieraslajien kitkemistä tai vaellusreitin merkitsemistä.  Vapaaehtoisleirien tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä ymmärrystä ja  innostaa ihmisiä toimimaan aktiivisina kansalaisina.

Olisiko teillä kiinnostusta saada kansainvälistä ulottuvuutta nuorisotoimeen, työpajalle,  yhdistykseen tai muuhun toimintaan? Ota meihin yhteyttä:

puh. 040 900 4891, sähköposti vaihto@alli.fi tai tiina.hokkanen@alli.fi

Kansainvälisen vapaaehtoisleirin järjestäminen

Kansainvälisellä vapaaehtoisleirillä ulkomaalaisten vapaaehtoisten ryhmä työskentelee parin viikon ajan esimerkiksi kunnallisen nuorisotoimen, paikallisen kylän, yhdistyksen, hankkeen tai muun yleishyödyllisen tahon hyväksi.

Leirien tarkoituksena on innostaa ihmisiä toimimaan aktiivisina kansalaisina ja edistää vapaaehtoistyötä sekä  kulttuurienvälistä ymmärrystä. Leirit tarjoavat erinomaisia paikkoja kotikansainvälistymiseen. 

Vapaaehtoiset pääsevät tutustumaan suomalaiseen arkielämään tekemällä töitä yhdessä suomalaisten kanssa noin 35 tuntia viikossa. Samalla he oppivat tekemään yhteistyötä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Vapaaehtoiset tulevat useasta eri maasta, suurin osa Euroopasta. Yleensä leirikieli on englanti. Työstä ei makseta palkkaa eikä päivärahaa.

Vapaaehtoisleirejä järjestetään ympäri vuoden, suurin osa kuitenkin kesä-syyskuussa. Eniten tulijoita on heinä-syyskuussa, jolloin etelä- ja keski-Euroopan opiskelijoilla on loma. Leireillä on yleensä 5-20 vapaaehtoista leiri-isännän toiveista ja esimerkiksi majoituspaikan kapasiteetista riippuen.

Mitä leiri-isännältä odotetaan?

Leiri-isäntä vastaa vapaaehtoisleirin majoituksen ja ruokailujen järjestämisestä ja kustannuksista. Majoituspaikkana voi olla esimerkiksi koulu, leirikeskus, mökki tai nuorisotalo. Majoituspaikka voi olla yksinkertainenkin, kunhan siellä on peseytymismahdollisuudet. Ruokailu voidaan järjestää kohteeseen sopivimmalla tavalla, esimerkiksi niin, että leiriläiset hoitavat itse ruoanlaiton leiri-isännän hankkimista aineksista.

Kustannuksia tulee leiri-isännälle lähinnä leiriläisten ruokailusta ja vakuutuksesta, mahdollisesti majoituksesta.

Kansainvälisiä vapaaehtoisleirejä voi myös järjestää EU-tuettuina Euroopan solidaarisuujoukot -ohjelman vapaaehtoistiimeinä. Tällöin leiri-isännän on mahdollista saada tukea vapaaehtoisten ylläpitoon ja vapaaehtoiset saavat pienen taskurahan sekä heidän matkakulunsa korvataan. Tästä vaihtoehdosta kerromme tarkemmin Euroopan solidaarisuusjoukot Suomessa -sivulla.

Vapaaehtoiset ovat reippaita tarttumaan kaikenlaiseen työhön, ammattitaitoa heiltä ei kuitenkaan vaadita. Tämä tulee ottaa huomioon työn suunnittelussa ja ohjauksessa, joka on leiri-isännän vastuulla. Vapaaehtoiset tekevät työtä yleensä noin 35 tuntia viikossa.

Mitä leiri-isännälle tarjotaan?

Vapaaehtoisleiri tarjoaa leiri-isännälle ryhmän innostuneita eri maista tulevia nuoria aikuisia, jotka tekevät käytännön työtä ja samalla oppivat uusia taitoja ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta. 

Vapaaehtoisleiri tarjoaa paikalliselle yhteisölle siis runsaasti mahdollisuuksia tutustua eri maista tuleviin vapaaehtoisiin. Vapaaehtoisleirit ovat kotikansainvälisyyden muoto, joka tarjoaa yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen esimerkiksi sellaisille paikkakunnan nuorille, joiden ei ole mahdollista itse lähteä ulkomaille.

Leirin järjestäminen on varmasti avartava kokemus myös leiri-isännälle ja piristävä tapahtuma koko leiripaikkakunnalle. Leiri sopii hyvin myös osaksi muuta kansainvälistä nuorisotyötä, se innostaa alueen nuoria ja asukkaita kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen, yhteistoiminnallisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Leiriläiset tekevät työtä noin 6-7 tuntia viitenä päivänä viikossa. Vapaa-aikana he tutustuvat mielellään suomalaiseen elämäntapaan, paikkakunnan asukkaisiin ja tarjolla oleviin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. 

Allianssin nuorisovaihto pyrkiii tarvittaessa järjestämään leireille vapaaehtoisen leiriohjaajan, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä leiriläisten ja leiri-isännän välillä. Vapaaehtoiset ovat yleensä 18-30 -vuotiaita, mutta ikärajoja on mahdollista säätää leiri-isännän toiveita vastaaviksi. Järjestämme vuosittain esimerkiksi leirejä 16-17-vuotiaille vapaaehtoisille ja on myös mahdollista järjestää leirejä vaikka perheille tai tietylle ikäryhmälle (vaikkapa yli 30-vuotiaille).

Aiempina vuosina kansainvälisiä vapaaehtoisleirejä on järjestetty mm. Vimpelissä, Pöytyällä, Porissa, Anjalassa, Yli-Iissä, Janakkalassa, Eurassa, Sysmässä, Kauhajoella, Eurajoella, Nurmeksessa, Jämijärvellä, Parkanossa, Helsingissä, Inarissa, Kannonkoskella, Sonkajärvellä, Ylikiimingissä, Raumalla, Oulaisissa, Lapinlahdella, Bengtsårissa, Virroilla, Iisalmessa, Lapualla, Jalasjärvellä, Kurikassa, Urjalassa, Juankoskella, Punkaharjulla, Kuusankoskella, Torniossa sekä Rautavaaralla.