Developing social Inclusion Through European Volunteering Kreikassa 1.-7.6.2022

Kreikassa järjestetään koulutus, jonka tavoitteena on kehittää nuorten parissa toimivien taitoja lisätä sosiaalista inkluusiota eli osallisuutta. Koulutus on tarkoitettu erityisesti henkilöille, jotka toimivat nuorten parissa jotka kohtaavat erilaisia taloudellisia, sosiaalisia, maantieteellisiä, oppimiseen liittyviä tai kulttuurisia haasteita. 

Koulutus kehittää osallistujien taitoja mm. antamalla tietoa eurooppalaisuudesta, mutta myös ryhmädynamiikasta, tunteiden säätelystä, kommunikaatiosta ja non-formaalista oppimisesta. 

Lue lisää oheisesta esitteestä ja hae mukaan täyttämällä tämä hakulomake.