Hae Ready for Life -työharjoitteluun

Näin haet mukaan Ready for Life -ohjelmaan

Hakulomakkeen täyttämällä hakija antaa suostumuksensa tietojensa käyttöön ja luovuttamiseen hakuprosessissa tarvittaville tahoille.

Täytä Allianssin nuorisovaihdon hakulomake, jonka voit ladata tämän sivun alaosan liitteistä ja toimita hakulomake yhdessä englannin kielisen CV:n kanssa osoitteeseen hakemukset@alli.fi  

Ohjeita hakulomakkeen täyttöön

Täytä hakulomake huolellisesti. Erityisesti niihin kysymyksiin, joissa kuvaat harjoittelupaikkatoivettasi ja motivaatiotasi kannattaa panostaa. Liitä hakemukseen siisti kasvokuva.

Maan valinta: Voit valita hakulomakkeessa kolme maavaihtoehtoa seuraavien vaihtoehtojen joukosta: Saksa, Irlanti, Portugali, Espanja, Italia, Kreikka ja Ranska (Huom. Ranskassa on tarjolla vain ravintola-alan harjoittelupaikkoja). Merkitse 1. vaihtoehdoksi se maa, johon haluaisit ensisijaisesti sijoittua.  Merkitse lomakkeeseen vähintää kaksi maavaihtoehtoa.

Kielitaito: Käytä kielitaidon arvioinnissa yleistä eurooppalaista viitekehystä, jonka löydät täältä. Merkkaa kielitaito niiden kielten osalta, joita osaat. Muiden kielten kohdat voit jättää tyhjäksi.

Alan valinta: Merkitse hakulomakkeeseen kolme työnimikettä tai tehtävää, jotka vastaavat koulutustasi ja joihin toivot työharjoittelussa sijoittuvasi.  

Motivaatiokirje eli avoin työhakemus: Mieti, millaiseen harjoittelupaikkaan haluat. Haluatko syventää jo opittuja tietoja ja taitoja vai oppia jotain ihan uutta? Millaisesta paikasta sinulle olisi eniten hyötyä tulevaisuudessa? Hakemuksessa kannattaa määritellä hyvinkin yksityiskohtaisesti millaisesta paikasta olisit kiinnostunut. Muista mainita, jos olet kiinnostunut yrittäjyyspainotteisesta harjoittelusta.

Lähetä hakemuksen liitteenä:

  • Kopio tutkintotodistuksesta

    • Todistuksesta tulee käydä ilmi valmistumisajankohta sekä oppilaitos ja opintoaste

    • Huom! Voit jo hakea  vaikka opintosi olisivat vielä kesken, mutta jos olet valmistunut viimeistään ulkomaanjakson alkaessa. Mainitse tässä tapauksessa valmistumisajankohdasta selkeästi esimerkiksi motivaatiokirjeessä tai CV:ssä. Muista toimittaa kopio tutkintotodistuksesta heti valmistuttuasi.

Kaikissa liitteissä sekä hakulomakkeessa voi käyttää kielenä joko 1. vaihtoehdoksi merkitsemäsi kohdemaan kieltä tai englantia.

Täytäthän hakemuksesi huolella, sillä vajaita hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa.

Ohjelmaan valituille ilmoitetaan alustava valintapäätös heti hakuajan päätyttyä.

 

Materials

Related