Tutustu vapaaehtoisleireihin

Lue leirityypeistä ja tutustu vapaaehtoisleirien taustaan

Leirityypit

Useimmiten kansainvälisillä vapaaehtoisleireillä on selkeä teema. Seuraavassa on lyhyt esittely muutamasta yleisemmästä leirityypistä. Leirityyppejä on näiden lisäksi myös muita ja jokainen leiri on ainutkertainen. Myös samaan teemaan liittyvät leirit voivat olla työkohteiltaan ja toteutukseltaan hyvinkin erilaisia. Joillakin leireillä saattaa olla aineksia useammasta leirityypistä, ja työtehtävät saattavat erota paljonkin leirilistassa kuvailluista tehtävistä.

1. Kunnostusleirit (Renovation = RENO)

Kunnostusleirien työkohteet ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia. Vapaaehtoiset saattavat työskennellä historiallisessa ympäristössä ja esimerkiksi auttaa ammattirestauroijia 1600-luvulta peräisin olevan luostarin tai linnan kunnostuksessa. Linnan muuri saattaa olla sortumaisillaan tai piha-alue peittynyt villiintyneiden kasvien alle. Voi olla, että vapaaehtoiset osallistuvat leirillään linnan uuden kukoistuskauden rakentamiseen. 

Työkohteena voi olla myös esimerkiksi nuorisokahvila tai retkeilymaja. Rakennuksen seinät ovat ehkä maalauksen tarpeessa, kattoa pitäisi vähän paikata tai pihan ympäriltä puuttuu aita. Majoitustiloihinkin saatetaan kaivata uutta ilmettä. Kunnostustyö voi siis olla mitä tahansa itse rakennukseen tai sen ympäristöön liittyvää työtä.

Maija, Ranska:

Työkohteenamme oli kaksi muuria ja kaivo. Työhön kuului sementin tekoa, kivien kantamista, putsaamista sekä muuraamista. Meitä oli auttamassa kaksi paikallista muuraria.

2. Rakennusleirit (Construction = CONS) 

Rakennusleireille osallistuneet vapaaehtoiset ovat olleet mukana esimerkiksi leikkikentän rakentamisessa. Leikkikentälle voidaan rakentaa leikkimökki ja varastorakennus. Sinne saatetaan tehdä myös vesialtaita ja puutarhakalusteita. 

Rakennusleirin kohteena voi toisaalta olla myös maanjäristyksessä tuhoutunut asuinalue, jonka uudelleenrakentamisessa vapaaehtoiset auttavat kyläläisiä. Joissakin syrjäisissä kylissä tarvitaan vapaaehtoisia mukaan rakentamaan uusia kivipäällysteisiä teitä tai polkuja vaikeakulkuiseen maastoon. 

Rakennusleireillä voi olla myös MANU-koodi, jonka lyhenne tulee sanoista Manual Work. MANU-leireillä työ on usein yhdistelmä kaikenlaisesta rakennus- ja kunnostustyöstä.

Niina, Ranska:

Projektina oli rakentaa kylän lapsille leikkikenttä. Kun näimme, miten innoissaan lapset olivat, teimme loppupäivinä ylitöitä saadaksemme projektin päätökseen.

3. Ympäristöleirit (Environment = ENVI)

Ympäristöaiheisilla leireillä vapaaehtoiset saavat usein työskennellä keskellä luontoa kauniiden maisemien ympäröiminä. Työkohteena voi olla vaellusreitti tai luontopolku, jota pitää kunnostaa. Polun varrella tarvitaan ehkä rappusia ja pitkospuita ja opastaulut on uusittava. Vapaaehtoisryhmä saattaa myös aloittaa uuden reitin tai polun raivaamisen. 

Osa ympäristöaiheisista leireistä järjestetään keskellä kaupunkia. Niillä kunnostetaan kaupungin puistoja, istutetaan kasveja, tehdään maisemointiin liittyviä töitä tai rakennetaan vaikka linnunpönttöjä.

Sanja, Meksiko:

Osallistuin kahdelle leirille Meksikossa. Toinen oli rannalla, jolla asui kolme biologia tekemässä tutkimusta merikilpikonnista.

4. Arkeologiset leirit (Archaelogy = ARCH) 

Arkeologisilla leireillä vapaaehtoiset osallistuvat usein kaivausten tekemiseen. Kaivausten kohteena saattaa olla aiemmin tutkimaton alue tai sellainen alue, jolla jokin muu ryhmä on jo aiemmin aloittanut tutkimukset. Työtehtävät voivat myös liittyä historiallisen muistomerkin tai muun kohteen kunnostamiseen. Leireillä opitaan arkeologisessa työssä tarvittavat taidot. 

Arkeologinen työ voi olla fyysisesti rankkaa, ja kaivauksia tehdään säällä kuin säällä. Arkeologisille leireille on hyvä ottaa mukaan sadevarusteet. 

5. Kulttuuriprojektit (Cultural projects / Festivals = CULT / FEST) 

Vapaaehtoistyössä voi saada hyödyllistä kokemusta festivaalien järjestämisestä. Erilaisissa kulttuuriprojekteissa leiriläiset osallistuvat yhdessä paikallisten järjestäjien kanssa festivaalin valmisteluihin: he rakentavat festivaalipaikkaa, auttavat käytännönjärjestelyissä tai ovat yleisesti apuna tarvittaessa. Kun festivaali alkaa, leiriläiset ehkä siirtyvät työskentelemään lipunmyyntiin tai buffettiin ja pääsevät siten osallistumaan itse festivaaliin, joka liittyy esimerkiksi musiikkiin tai lyhytelokuviin. Joskus kansainvälisten vapaaehtoisten ryhmä valmistelee festivaaleille myös oman ohjelmanumeron. Kulttuuriprojekteissa työkohteena voi olla myös jokin kulttuurihistoriallisesti tärkeä paikka, jota halutaan kunnostaa.

Reetta, Ranska:

Varsinaisen elokuvafestivaalin alettua paiskimme töitä epämääräisin työajoin ja siinä ohessa katsoimme elokuvia, minkä ehdimme.

6. Leirit lasten kanssa (Work with children = KIDS)

Leirit lasten parissa antavat tilaisuuden käyttää luovuutta. Osalla leireistä on selkeä teema. Teema saattaa olla esimerkiksi se, että vapaaehtoiset luovat yhdessä lasten kanssa tapahtuman tai toimintaa, vaikkapa keskiaikaisen tai itämaisen kylän. Toiset leirit puolestaan keskittyvät lasten englannin kielen taidon kehittämiseen. Lapsia halutaan rohkaista käyttämään englannin taitoaan eri tilanteissa. Näillä leireillä vapaaehtoisten oman kielitaidon tulisi olla suhteellisen hyvä. 

Vapaaehtoisia tarvitaan toimimaan lasten kanssa myös esimerkiksi erilaisissa lomakohteissa tai lasten omalla kotipaikkakunnalla. Tällöin vapaaehtoiset yleensä suunnittelevat leirinsä ensimmäisten päivien aikana ohjelmaa, jonka kanssa sitten lähtevät kiertämään paikasta toiseen lasten luokse.  Joskus vapaaehtoisia voi olla apuna lastenleirillä ohjaustehtävissä toteuttamassa valmista ohjelmaa.

Vapaaehtoisilta edellytetään innostusta ja jaksamista tehdä töitä lasten parissa erilaisiin teemoihin liittyen. Vapaaehtoisten on hyvä ottaa matkalle mukaan omia ideoita, pelejä, leikkejä ja lauluja, joita voi käyttää lasten kanssa.

Armi, Saksa:

Tavoitteenamme oli järjestää kaupungin lapsille keskiaikainen kylä vapaa-ajanviettopaikaksi. Kylässä kävi satoja lapsia.

7. Leirit vanhusten, vammaisten tai mielenterveysongelmaisten kanssa (Work with elderly, mentally handicapped = MENT or physically handicapped = PHYS)

Näillä leireillä vapaaehtoiset toimivat usein avustajina vanhusten tai vammaisten kesäleireillä. Apua tarvitaan esimerkiksi ruokailussa ja ulkoilussa. Monesti vapaaehtoiset osallistuvat myös ohjelman järjestämiseen. Toisinaan leirikohteena ovat vanhusten tai vammaisten asuntolat, joita kunnostetaan vapaaehtoisvoimin.

9. Leirit, joilla valitusta teemasta keskustelu ja opiskelu ovat tärkeässä asemassa. Usein yhdistetty esimerkiksi kunnostamisleireihin (Study = STUDY)

Leiriesitteet

Vuoden 2019 leiriesitteet julkaistaan alkuvuodesta. Sitä ennen voit selata leirivalikoimaa hakukoneessa tai olla meihin yhteydessä sähköpostitse vaihto(at)alli.fi tai soittamalla numeroon 044 416 5209. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja annamme lisätietoja talvella järjestettävistä vapaaehtoisleireistä.

Video

Mistä vapaaehtoisleireissä on kyse?

Kansainväliset vapaaehtoisleirit ovat yksi vapaaehtoistyön muoto. Ne tarjoavat kulttuuritaustoiltaan erilaisille ihmisille mahdollisuuden elää ja työskennellä yhdessä jonkin hyödyllisen hankkeen parissa.

Ensimmäiset kansainväliset vapaaehtoisleirit järjestettiin jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Leirillä oli mukana saksalaisia ja ranskalaisia miehiä, jotka olivat sodassa olleet toistensa vihollisia. Leirin tavoitteena oli rakentaa pakolaisasuntoja paikallisia asukkaita varten. Hankkeen taustalla olleet aatteet, sovinto ja uuden maailman rakentaminen, synnyttivät vapaaehtoistyöleiriliikkeen, joka sittemmin kasvoi maailmanlaajuiseksi. Nykyään vapaaehtoistyöleireille osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Kansainväliset vapaaehtoisleirit auttavat paikallisia yhteisöjä toteuttamaan hankkeita, joita yhteisöt eivät muutoin ehkä voisi toteuttaa. Leirien järjestelyissä on paikallisen yhteisön lisäksi mukana kansallinen leiritoiminnan koordinoija (Allianssin nuorisovaihto) ja sen ulkomailla olevat yhteistyökumppanit.

Jokainen vapaaehtoinen tuo mukanaan erilaisia taitoja ja kokemuksia, joita voi jakaa toisten kanssa. Näin jokaisella on mahdollisuus  oppia uusia taitoja sekä näkemään oma vastuunsa yhteisössä. Osallistujat oppivat myös jotakin kohdepaikkakunnan historiasta, kulttuurista ja sosiaalisista oloista, ja leirin ajan he tavallaan kuuluvat paikkakuntalaisiin. Näin pääsee tutustumaan paikallisyhteisöön ja -ympäristöön aivan eri tavalla kuin turistina.

Vapaaehtoisleirit ovat erinomainen tapa kehittää omia taitoja ja saada hyödyllistä työkokemusta sen lisäksi, että tutustuu eri maista tuleviin vapaaehtoisiin. Jokainen pääsee tekemään monenlaisia tehtäviä ja osallistumisesta saa todistuksen.

Allianssin nuorisovaihto on jäsenenä Alliance of European Voluntary Service Organisations -verkostossa, ja leirimme ovat verkoston jäsenten ja partnereiden toteuttamia. Verkostossa on noin 50 jäsenjärjestöä ja saman verran partnerijärjestöjä, jotka kaikki ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä standardeja leirien järjestämisessä.  

Vapaaehtoisleiritoiminnan tavoitteena on

  • lisätä kansainvälistä yhteisymmärrystä 
  • tarjota tilaisuus kohdata erilaisia kulttuureja
  • kehittää osallistujien taitoja ja tietoja
  • edistää tekemällä oppimista
  • rohkaista ihmisiä vapaaehtoistyöhön.

Leireillä opetellaan myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sillä leireillä ei yleensä ole miesten töitä ja naisten töitä, vaan kaikki työskentelevät kykyjensä mukaisesti. Leirillä oppii myös käytännön kielitaitoa monikulttuurisessa ryhmässä.