Avaimia opiskelijoiden hyvinvointiin -tilaisuudet Helsingissä ja Lahdessa

27/09/2019 - 13:52
Pauliina
lehtiä

Miten voidaan edistää hyvinvointia tukevaa yhteisöllisyyttä toisen asteen oppilaitoksissa? Millaisia malleja on kehitetty opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen Suomessa ja muissa Euroopan maissa?

Tervetuloa keskustelemaan näistä kysymyksistä Avaimia opiskelijoiden hyvinvointiin - tilaisuuteen 4.10. Helsinkiin tai Yhdessä hyvinvointia toiselle asteelle -tilaisuuteen 9.10. Lahteen!   

Clue2Inlcusion - Avaimia opiskelijoiden hyvinvointiin

Milloin: Perjantaina 4.10. klo 10-12 (aamupalatarjoilu 9:30 alkaen)
Missä: Stadin ammattiopiston Hattulantien toimipaikan auditoriossa  

Tilaisuudessa norjalainen tutkija Dag Ofstad kertoo Clue2Inclusion -hankkeen tuloksista. Eurooppalaisessa kehittämishankkeessa kartoitettiin keinoja ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja edistää yhteisöllisyyttä ammatillisissa oppilaitoksissa Norjassa, Hollannissa, Espanjassa ja Suomessa. Kehittämishankkeessa on ollut mukana kustakin maasta ammatillinen oppilaitos ja kansalaisjärjestö. Hankkeen tulokset tarjoavatkin mielenkiintoisen vertailevan näkökulman eri maiden tilanteisiin ja toimintatapoihin.

Hankkeessa ovat mukana Suomesta Koulutuskeskus Salpaus ja Allianssin nuorisovaihto. Tilaisuudessa Koulutuskeskus Salpauksen kampusohjaajat esittelevät toimintaansa ja kertovat kokemuksiaan hankkeesta.

Tilaisuus on avoin kaikille ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville ja opiskelijoille. Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumisia 29.9. mennessä tämän lomakkeen kautta. 

Aamupäivän ohjelma:

10:00 Avaussanat ja Clue2Inclusion -hanke-esittely - Koulutuskeskus Salpaus ja Allianssin nuorisovaihto

10:30 Dag Ofstad - tutkimustuloksia Clue2Inclusion-hankkeesta "Towards the new paradigm of learning"

11:30 Salpauksen kampusohjaajien toiminnan esittely

11:45 Keskustelua 

12:00 Tilaisuus päättyy

Yhdessä hyvinvointia toiselle asteelle -työpaja

Milloin: 9.10. klo 9:00-11:30  
Missä: Lahden Ohjaamo, 2 krs., Kirkkokatu 21 E, Lahti     

Työpaja järjestetään osana Kanuunan Nuorisotyö koulussa -verkoston tapaamista. Nuorten hyvinvoinnin edistämistä lähestytään tilaisuudessa kahdesta kehittämishankkeesta saatujen kokemusten pohjalta.

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toteuttamassa Yhessä-hankkeessa on kehitetty oppilaitosnuorisotyötä ja koulutettu henkilöstöä Etelä-Savon alueen toisen asteen oppilaitoksissa. Allianssin nuorisovaihto ja Koulutuskeskus Salpaus esittelevät puolestaan Clue2Inclusion-hankkeen tuloksia. Hankkeessa kehitettiin yhdessä kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa keinoja ehkäistä opintojen keskeyttämistä non-formaaleja oppimismenetelmiä hyödyntäen.

Tilaisuudessa esitellään hankkeiden tuloksia sekä jaetaan työpajatyöskentelyn avulla ajatuksia haasteista ja toimivista käytänteistä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Tilaisuus on avoin opiskelijoille ja nuorten ja opiskelijoiden kanssa työskenteleville.

Toivomme ilmoittautumisia 6.10. mennessä tämän lomakkeen kautta.

Lämpimästi tervetuloa!

erasmus

kansainvälinen yhteistyö

Related to the subject