Hyvää kansainvälistä vapaaehtoistoiminnan päivää!

05/12/2018 - 09:56
Nuorisovaihto
Kenia

5. joulukuuta vietetään vuosittaista kansainvälistä vapaaehtoistoiminnan päivää. Päivän tarkoituksena on tuoda esille vapaaehtoistyön merkityksiä niin yksilön ja yhteisöjen tasolla kuin kansallisesti ja kansainvälisesti. Vapaaehtoistyö on monelle elämän käännekohta, jonka myötä voi löytää uusia ystäviä, oppia uusia taitoja, rakentaa siltoja yli kieli- ja kulttuurirajojen sekä kehittää itsetuntemustaan.

Allianssin nuorisovaihto lähettää vapaaehtoisia ulkomaille ja vastaanottaa heitä Suomeen eurooppalaisen kattojärjestömme, Alliance of European Voluntary Service Organisations –verkoston kautta. Alliance-verkoston jäsenet koordinoivat vuosittain lähes 2000 vapaaehtoisprojektia eri puolilla maailmaa. Joka vuosi noin 15 000 ihmistä osallistuu Alliance-verkoston kansainvälisiin vapaaehtoisprojekteihin.

Alliance-verkostolla on yhteiset laatukriteerit, joihin sen jäsenjärjestöt sitoutuvat. Laatukriteerien ja toiminnan arvioinnin avulla pyritään seuraamaan vapaaehtoistyön eettisyyttä ja toiminnan kestävyyttä niin paikallisten yhteisöjen kuin kansainvälisen yhteistyön kannalta.

Verkoston yhteisiä tavoitteena on edistää muun muassa seuraavia asioita kansainvälisten vapaaehtoisprojektien avulla:

  • Kulttuurien välinen oppiminen ja globaali ymmärrys
  • Aktiivinen kansalaisuus
  • Non-formaalien oppimismahdollisuuksien tarjoaminen
  • Sosiaalinen inkluusio – osallistumisen mahdollistaminen myös sellaisille nuorille, joilla on muita vähemmän kansainvälistymismahdollisuuksia
  • Paikallisen yhteisön tukeminen
  • Tietoisuuden lisääminen esimerkiksi ympäristön kannalta kestävistä elintavoista, ihmisoikeuksista ja tasa-arvokysymyksistä

Kansainväliseen vapaaehtoistoimintaan voi osallistua myös kotimaassa. Suomessa järjestetään vuosittain noin 30 kansainvälistä vapaaehtoisleiriä, joihin voivat osallistua myös suomalaiset nuoret. Kouluttautuminen leirinohjaajaksi on toinen mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä Suomessa ja ulkomailla.  Yleishyödyllisten järjestöjen ja yhteisöjen taas on mahdollista kutsua kansainvälisiä vapaaehtoisia kotipaikkakunnalleen esimerkiksi järjestämällä vapaaehtoisleiri.

Vapaaehtoisprojekteissa voidaan touhuta sormet mullassa ympäristönsuojelutehtävissä, tehdä yhdessä remppahommia, järjestetää kulttuuritapahtumia tai pelata lasten kanssa iltapäiväkerhossa tai kesäleirillä – konkreettisen yhdessä tekemisen kautta projektit mahdollistavat arjen kohtaamisia, tarjoavat yhdessä onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuksia ajatusten vaihtoon monikulttuurisessa ympäristössä. Projektin päätyttyä lähdetään kotiin taskut pullollaan rikastuttavia kokemuksi ja muistoja. 

 

vapaaehtoistyö