Kansainvälinen vapaaehtoisprojekti sinun kotipaikkakunnallesi?

19.02.2019
Nuorisovaihto
vapaaehtoisleiri Suomessa

Olisiko teidän toiminnassanne tarvetta vapaaehtoisille, jotka voisivat esimerkiksi auttaa kulttuuritapahtuman järjestämisessä, rakennusten kunnostuksessa, siistiä rantoja roskista tai tehdä muita maisemanhoidollisia tehtäviä? 

Allianssin nuorisovaihto etsii yhteistyötahoja kansainvälisten vapaaehtoisprojektien järjestämiseen kesällä 2019. Järjestämme vuosittain yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa 20-30 kansainvälistä leiriä, joille osallistuu yhteensä 200-300 ulkomaista vapaaehtoista. 

Kansainvälisellä vapaaehtoisleirillä 5-20 ulkomaisen vapaaehtoisen ryhmä työskentelee parin viikon ajan esimerkiksi kunnallisen nuorisotoimen, työpajan, tapahtuman, paikallisen yhdistyksen, kylän tai muun yleishyödyllisen tahon hyväksi. Leirien tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä ymmärrystä ja innostaa ihmisiä toimimaan aktiivisina kansalaisina paikallisen yhteisön hyväksi.

Leirit ovat erinomaisia kotikansainvälisyyden edistämisessä, sillä ne tarjoavat mahdollisuuksia kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen myös sellaisille paikallisille ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä itse ulkomaille.

Millaista työtä tehdään?

Työ voi olla mitä tahansa työtä, joka ei vaadi erityisosaamista. Viime vuosina vapaaehtoiset ovat olleet mukana muun muassa erilaisten tapahtumien järjestämisessä, siistineet ympäristöä, neuvoneet matkailijoita, kitkeneet vieraslajeja luonnosta, rakentaneet luontopolkuja ja merkinneet vaellusreittejä, tehneet yhteisötalojen ja muiden rakennusten maalaus - ja kunnostustöitä, avustaneet kyläyhdistyksiä sekä toimineet lasten ja nuorten leirien apuohjaajina. Työtä tehdään yleensä 30-38 tuntia viikossa.

Keitä vapaaehtoiset ovat?

Vapaaehtoiset tulevat eri puolilta maailmaa, suurin osa Euroopasta. Allianssin nuorisovaihto on jäsenenä eurooppalaisten vapaaehtoistyöjärjestöjen Alliance -verkostossa ja rekrytoimme ulkomaiset vapaaehtoiset partnerijärjestöjemme kautta. Vapaaehtoiset ovat pääasiassa 18- 30-vuotiaita, jotka haluavat saada uusia kokemuksia tehden jotain yleishyödyllistä ja samalla tutustuen paikallisiin ihmisiin ja kulttuuriin.

Viime vuosina on järjestetty myös vapaaehtoisleirejä alaikäisille eli ns. teinileirejä, joissa vapaaehtoiset ovat olleet 16-17 vuotiaita. Joskus leireillä on ollut muita ikärajoja, esimerkiksi alaikäraja on voinut olla esimerkiksi 20 vuotta leiri-isännän toiveen mukaan.

Mikä on leiri-isännän rooli?

Leiri-isäntä vastaa työn suunnittelusta ja ohjauksesta sekä vapaaehtoisten ylläpidon järjestämisestä ja kustannuksista. Majoituksen ja ruokailujen järjestäminen voidaan hoitaa kohteeseen sopivimmalla tavalla, usein vapaaehtoiset tekevät ainakin osan aterioistaan itse. Majoituspaikkana voi olla esimerkiksi koulu, leirikeskus, nuorisotalo, mökki tai joku muu yhteismajoitukseen soveltuva tila.   

Miksi järjestää kansainvälinen vapaaehtoisprojekti?

Kansainvälinen vapaaehtoisleiri on loistava tapa erilaisille ihmisille kohdata, oppia uutta ja luoda kontakteja yli kulttuurirajojen. Yhdessä saadaan parissa viikossa aikaan tehtyä hanke, joka muutoin voisi olla haastava toteuttaa. Vapaaehtoisleireillä yhdistyy yhteistoiminnallisuus ja yksilöllisten taitojen hyödyntäminen sekä konkreettinen yhdessä tekeminen, mikä edistää yhteisöllisyyttä. Leirit ovat hyvä tapa lisätä oman hankkeen tunnettuutta, sillä niin paikallinen kuin alueellinen media on yleensä kiinnostunut kansainvälisistä vapaaehtoisista. Antoisa leirikokemus elävöittää isäntätahon toimintaa ja saa mukaan myös uusia aktiiveja.  Leirit innostavat alueen nuoria ja muita asukkaita kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen, yhteistoiminnallisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Allianssin nuorisovaihto koordinoi vapaaehtoisleirejä yhteistyössä kansainvälisten kumppanijärjestöjen kanssa

Allianssin nuorisovaihto edistää globaalia ymmärrystä toimimalla aktiivisesti kansainvälisen liikkuvuuden parissa. Erilaisten ohjelmiemme kautta lähtee vuosittain noin 200-300 suomalaisnuorta eri puolille maailmaa ja Suomeen tulee noin 300 ulkomaista nuorta kansainvälisille vapaaehtoisleireille. Koordinoimme kansainvälisiä vapaaehtoisprojekteja yhteistyössä Alliance of European Voluntary Service Organisations -järjestön jäsenten ja kumppaniorganisaatioiden kanssa. Alliance-verkoston kautta järjestetään vuosittain yli 1500 kansainvälistä ruohonjuuritason projektia eri puolilla maailmaa.

Olisiko teidän projektinne yksi näistä kesällä 2019? Mikäli innostuit ja sinulla olisi sopiva projekti mielessä, olethan yhteydessä nuorisovaihtovastaava Tiina Hokkaseen sähköpostitse tiina.hokkanen@alli.fi tai puhelimitse  040 900 4891. 

 

Related to the subject