EURES -work and traineeships in Europe

Eures- Targeted Mobility Scheme offers assistance

Eures-tuella Eurooppaan 

In English, please see below.

Vuonna 1994 perustettu EURES on työllisyyspalvelujen eurooppalainen yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Verkostossa on aina tehty työtä sen varmistamiseksi, että Euroopan kansalaiset saavat samat mahdollisuudet katsomatta kieli- ja kulttuurieroihin, byrokratian haasteisiin, erilaiseen palvelussuhdelainsäädäntöön ja puutteisiin tutkintojen tunnustamisessa kaikkialla Euroopassa. Linkki Eures-sivustolle.

Allianssin nuorisovaihto on mukana Eures-verkostossa yhteistyökumppanina ja tarjoaa tietoa Euroopassa työskentelystä. Olemme myös mukana Ruotsin työvoimaviranomaisten hallinnoinnassa TMS- hankkeessa. Target Mobility Scheme (TMS) on Euroopan Unionin aloite nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Ohjelman kautta nuorten aikuisten on mahdollista hankkia työkokemusta toisesta Euroopan Unionin maasta ja samalla kehittää omia valmiuksiaan työelämässä ja sen ulkopuolella.

Kansainvälisellä liikkuvuudella on voimauttava vaikutus kaikkiin ohjelman osapuoliin. Ohjelmaan osallistuva työntekijä tai harjoittelija saa uusia kulttuurisia ja ammatillisia kokemuksia ja työnantaja puolestaan hyötyy eri kulttuuritaustoista tulevien tiedoista ja taidoista. Ihmisten liikkuvuus tarkoittaa myös kulttuurien ja ideoiden liikkuvuutta Euroopassa.

Liikkuvuus vahvista eurooppalaista kansalaisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä vähentää stereotypioiden käyttöä ja rasismia. Liikkuvuus mahdollistaa arjen jakamisen ja tietoon perustuvan toiminnan.

Oletko

 • vähintään 18-vuotias?
 • EU:n jäsenvaltion, Norjan tai Islannin kansalainen ja onko laillinen asuinpaikkasi yhdessä näistä maista?
 • etsit työtä tai palkallista harjoittelupaikkaa?
 • halukas muuttamaan toiseen EU-maahan, Norjaan tai Islantiin saadaksesi työ- tai harjoittelupaikan?

European Targeted mobility scheme (TMS) -hanke on Euroopan unionin liikkuvuusohjelma, joka auttaa nuoria EU-kansalaisia löytämään työ- tai harjoittelupaikan toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista ja auttaa vastaavasti työnantajia löytämään päteviä työntekijöitä ja harjoittelijoita. Ohjelman tarkoituksena on löytää työnhakijoille palkattua työtä Euroopasta. Mikäli kyseessä on työpaikka on työn on kestettävä vähintään kuusi kuukautta ja harjoittelun kohdalla minimikesto on kolme kuukautta.

Nettisivuston kautta saat tietoa, voit tehdä hakuja, ja sinua autetaan myös sopivan paikan löytämisessä. Olet ehkä oikeutettu saamaan rahoitustukea kuluihin, jotka aiheutuvat haastattelusta ulkomailla ja kielikoulutuksesta, pätevyyden tunnustamisesta tai kohdemaahan muuttamisesta.

Kenelle ohjelma sopii?

Ohjelmaan voi hakea erilaisista työ- tai koulutustaustoista tulevat. Ohjelman avulla voit päästä työurasi alkuun tai hankkia lisää oman alan työkokemusta tai sitten vaikka etsiytyä ihan uudelle alalle.

Miten voin osallistua?

Eka EURES-työpaikka -oppaassa on ohjelman osallistumisehdot ja säännöt.

 Tässä perustieto videolla.

 

Taloudellinen tuki

Kun olet löytänyt avoimen työpaikan toisesta EU-maasta ja sopinut työhaastattelusta, voit saada rahallista tukea 

 • haastattelumatkaan 100–350 euroa etäisyydestä riippuen
 • uuteen maahan asettautumiseen tai muuttoon työ- tai harjoittelupaikan varmistuttua 700–1400 euroa kohdemaasta riippuen
 • kielikoulutukseen todellisten kustannusten mukaan 2000 euroon saakka
 • pätevyyksien tunnustamiseen tasasumma 400 euroa
 • perhetukea
 • täydentävänä muuttoavustuksena enintään 500 euroa. Tämä tuki on ainoastaan eritystarpeisille nuorille.
 • ylläpitotuki harjoittelijoille (riippuen harjoittelun ehdoista) korkeintaan 600 euroa kuukaudessa

Tuen saannin ehtoja

 • Työsopimus pitää tehdä vähintään 6 kuukaudeksi, harjoittelusopimus 3-6 kuukaudeksi ja työajan tulee olla vähintään 50.% kohdemaan kokoaikatyön määrästä. Harjoittelu ei voi olla keskeneräisiin opintohin kuuluvaa vaan sen pitää olla työttömän työnhakijan työllistymiseen tähtäävää. Harjoittelusta saatavan korvauksen on täytettävä kohdemaan harjoittelua koskevat määräykset.
 • Olet yhteydessä Euros-neuvojaan kotimaassasi heti kun aloitat hakemaan töitä tai palkallista harjoittelua. Hae tukea haastattelumatkaan ja muuttokustannuksiin hyvissä ajoin etukäteen ennen kuin aloitat haastattelumatkan tai muutat maasta. 
 • Työ/harjoittelupaikan pitää olla rekisteröitynyt asemamaassaan ja hakemasi paikka pitää olla avoimessa haussa (työ- tai harjoittelupaikan ilmoitus on liitettävä hakemukseen)
 •  Tukea työhaastatteluun ja/tai asettautumiseen ei myönnetä myyntiä ja telemarkkinointia sisältäviin Business Support / Callcentre -tehtäviin tai provisio- ja tai urakkapalkkaisiin tehtäviin. Myöskään tehtäviin kansainvälisissä tai eurooppalaisissa organisaatioissa (EU, EN, YK, OECD) eikä tehtäviin organisaatioissa, joiden pääasiallinen rahoittaja on Euroopan Unioni.     

 

Tukea kielikoulutukseen, pätevyyksien tunnustamiseen ja täydentävään muuttoavustukseen

 • Voit hakea tukea myös kielikoulutukseen, tutkinnon tunnustamiseen tai täydentävään muuttoavustukseen erityistarpeena.
 • Päätökset tehdään tapauskohtaisesti ja tukea pitää hakea hyvissä ajoin ennen kurssin aloittamista
 • Vahvistus tuen saamisesta on saatava etukäteen, ennen kuin aloitat kielikoulutuksen tai tutkinnon tunnustamisprosessin. Myös tarve erityistuen saamiseen tulee selvittää etukäteen.
 • Korvaus maksetaan kuitteja vastaan takautuvasti. Otathan huomioon, että rahoitushakemukset käsitellään keskitetysti Ruotsissa ja päätösten saaminen kestää vähintään useita viikkoja. 

Miten haetaan:

Tukea hakea pitää etukäteen ennen kotimaasta lähtemistä ja uuden työn aloittamista.

1. Täytä hakulomake, tulosta, allekirjoita ja lähetä se meille skannattuna osoitteeseen eures@alli.fi.  Sinun tulisi olla yhteydessä Eures-neuvojaan ennen hakemuksen lähettämistä. Huomaa, että hakemuksessa pitää olla alkuperäinen (käsin kirjoitettu) allekirjoitus.                     Application for financial support for relocation expenses

2. Hakemuksen mukana pitää lähettää sähköisesti seuraavat liitteet ; passin kopio, matkaliput, tutkintotodistus tai vastaava, CV ja työpaikkailmoitus työpaikasta, jonne sinut on hyväksytty . 

Lisäksi työnantajalta tullaan pyytämään vahvistusta työpaikasta sen jälkeen kun työsuhde on alkanut. Tuki voidaan maksaa vasta työnantajalta saadun vahvistuksen jälkeen ja tuen myöntäminen kestää yleensä useamman viikon.

Mistä saa lisätietoa?

Perustietoa Eka Euresista löydät TE-palveluiden sivulta.

Lsäksi tältä Ruotsin työvoimahallinnon nettisivulta löydät paljon hyödyllistä tietoa ja hakulomakkeet liittyen hankkeeseen, jossa Allianssin nuorisovaihto on partnerina.

Kysyttävää? Jos sinulle jäi kysyttävää, tutustu vielä tähän Euroopan Komission nettisivuun sekä usein kysyttyihin kysymyksiin

ole yhteydessä TE-toimistoon, Eures-neuvojaan  tai lähetä sähköpostia Allianssin nuorisovaihtoon osoitteeseen  eures@alli.fi

Lisätietoa Eures-verkostosta

________________________________________________________________________

Are you thinking of working in another European country?

Launched in 1994, EURES is a European cooperation network of employment services, designed to facilitate the free movement of workers. The network has always worked hard to ensure that European citizens can benefit from the same opportunities, despite language barriers, cultural differences, bureaucratic challenges, diverse employment laws and a lack of recognition of educational certificates across Europe.

The Targeted Mobility Scheme (TMS) is developed by the European Commission to reduce youth unemployment in Europe.The programme assists young people to gain valuable work experience in another European Union member state. It also enhances life skills through non-formal learning taking place when residing in a new country.

All learning and working related mobility is a source of empowerment and growth for all the actors involved: the mobile worker, who will gain new cultural, personal and professional experiences, and the employer, who will benefit from a multi-cultural staff characterized by different and complementary approaches, know-how and professional backgrounds. Movement of people means movement of cultures, intelligence and ideas and between European workers and citizens.

Mobility is also one the means promoted by the European Commission to strengthen the European citizenship, reinforcing the feeling of belonging in a common society and preventing stereotypes and racist phenomena. Mobility enables the construction of a citizenship based on reciprocate knowledge and on the sharing of everyday life.

European Targeted Mobility Scheme (TMS) offers support in taking up employment in the EU, Norway or Iceland including:

 • financial support such as allowances for travel to an interview 100-350 euros and/or relocation to another country for work 700-1400 euros

 • Other available allowances are language training allowance of max. 2000 euros (if required), family support, supplementary moving support of max. 500 euros and recognition of qualifications 400 euros

 • information on living and working abroad

Targeted Mobility Scheme (TMS) is a EU mobility scheme with the aim to match employers with hard to fill vacancies with skilled candidates across Europe. Target groups are jobseekers aged 18+ and employers from an EU country, Norway or Iceland. TMS supports jobs and work-based traineeships.

TMS project 

The minimum length of the work contract has to be 6 months and in case of a traineeship 3 months.

There are certain criterias to be met if you wish to get the additional benefits of the TMS project: 

-applicant has to be 18-35 years old citizen or resident of European Union member country, who is a job seeker (not a full time student) 

In order to benefit from YfEj, the traineeship contract will be submitted to the similar conditions as regular jobs:

 • ensure remuneration and written contractual relationship
 • have a duration of 3-6 months
 • comply with national labour law and ensure adequate protection e.g. social security, health and accident insurance, etc.

Moreover, employers that take an traineeship are required to:

 • offer skill-enhancing on-the-job learning and training
 • provide proper vocational tutorial/mentoring in the host company or organization throughout the work-based training
 • as much as possible, provide settlement and logistical support such as help finding accommodation 
 • issue a certificate or written declaration formally recognizing the knowledge, skills and competences acquired during the traineeship, in accordance with company/national practice.

 Please note that traineeships forming part of mandatory professional certification requirements (as is the normal practice with regulated professions such as law, medicine and architecture) are not covered.

Moreover, traineeships will be considered as eligible only if they represent a real opportunity of professional empowerment and growth for the young worker and reinforce their capacity to find a job after the end of the traineeship. Although the employer should determine the extent and content of the integration programme, it must always include at least a training or learning component.

You should contact a Eures advisor in your home country when you start the application process.You must apply for financial support before you leave your country and before the starting date of your new job/interview date. You cannot apply after you have moved to your new country of work. The company offering a job or a traineeship must be legally registered in the country of operation and the job/traineeship vacancy must be published / be an open call.

Please note that a placement with European institutions and bodies and other international policy, economic, social and scientific organisations (such as the UN, the OECD, the Council of Europe or similar) as well as with supra-national regulatory bodies and their agencies is ineligible. This also applies to EEA networks, platforms, lobbies or other similar organisations when their budget resources depend exclusively or mainly on EU funding. Also working for a call centres or in a job where the remuneration is based on piecework or contract rate are not eligible for the TMS support.

If you have questions please check here for more information, video, Eures-guide  or check the FAQ

Information on Eures network 

How to apply:

You must apply for financial support before you leave your country and before the starting date of your new job. You can send in your application even if you have not yet received your employment contract. 

 1. Complete the application form, print, sign it and scan.  Application for financial support for relocation expenses
 2. Attach a copy of: your passport, travel documents/bookings, qualification/diploma or CV, job vacancy, account statement that shows that you are the holder of the bank account.
 3. Send the application form together with the attachements by email to eures@alli.fi

Then the employer will be contacted and asked to send in a Confirmation of employment no later than 4 weeks after the first day of work. Any financial support cannot be granted until we have received  the Confirmation of employment from the employer. 

You can reach us by email eures@alli.fi

____________________________________________________________________

If you are interested in working abroad please join European Job Days Events

https://www.europeanjobdays.eu/en/

 

__________________________________________________________________________

Jobseekers toolkit for Finland

Whether you are moving to Finland as a single person or with your family, you will have many questions that will need answering. Here you will find an extensive toolkit of reliable and up-to-date information from the etiquette of taking sauna to establishing your own business. Start here to begin planning your move and making your transition to Finland that much easier.

infoFinland  – a comprehensive guide in 12 languages about moving to and living in Finland

Tips for finding work in Finland – from the Finnish employment service

Why the popularity of Finland is growing

Digital and population data service agency - promotes the digitalisation of society, secures the availability of data, and provides services for the life events of its customers

Welcome to Finland guide – A 63-page guide in 13 languages from the Ministry of Economic Affairs and Employment in Finland

Finnish customs good to know

Finnish working culture 

Living in Åland – Finnish archipelago

Finnish taxation

All you need to know about the Finnish taxation system

Coming to work for a Finnish employer

Social Insurance

Whether moving to Finland temporarily or permanently, about to start work or looking for work, this guide covers all the basics on social security.

Quick guide when you move to Finland by KELA (the Social Insurance Institution of Finland).

Finnish Immigration Service

Finnish Immigration Service  Information on how to apply Eu registration, residence permit etc.

Finnish Immigration Service FAQ

EnterFinland – E-service for submitting your application to the Finnish immigration service  (you can also watch a video on how to apply through E-services)

Licensing and authorisation of social welfare and healthcare professionals

Valvira

Recognition and international comparability of qualifications

Finnish national agency for education

Hygiene Passport

Those who work in the food industry must have basic knowledge of food hygiene in order to ensure food safety. 

A person has to have a hygiene passport if: they work on food premises and handle unpackaged easily perishable foodstuffs.

Food premises are for example cafés, restaurants, fast food restaurants, institutional kitchens, food shops, bakeries and factories producing foodstuffs.

Finnish Food Authority

Accommodation

You may look for a flat to rent from pages such as

www.etuovi.com www.vuokraovi.comwww.forenom.com/www.kodisto.fi/

Suomi.fi –online service

Online service contains information about public services, forms and news released by the public administration

Where to learn Finnish or Swedish

Studying Finnish online

Studying Finnish – how to find Finnish language courses.

Venla – Free Finnish online self-study material

Study Finnish or Swedish

Extra information

Finterest - web service for travellers in Finland

Expat Finland - an unofficial Finland Guidebook

 

_________________________________________________________________________________________________________________

General information on seasonal work and other employment opportunities in Finland  

There are work opportunities in different parts of Finland. You can find more information of the available jobs and working conditions in the links below.  In the links below you will find general information about working in Finland as well as information on seasonal jobs open to apply for anyone motivated to do physical work in rural setting. 

You can proceed your application through Eures advisor in your home country or apply directly. Please attach a CV in English to your application. You can use this template for example https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

Links: 

https://www.infofinland.fi/en/moving-to-finland/eu-citizens#T%C3%B6ihin%20Suomeen

https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/work-and-enterprise/where-to-find-work

https://www.xn--titsuomesta-n8a5u.fi/en/information-about-finland/

https://www.foreigner.fi/articulo/work-and-study/find-here-the-webs-to-apply-for-seasonal-work-in-finland-agriculture-countryside/20200411110210005263.html

https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/foreign-employee

https://jobs.workinfinland.fi/

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyohon_suomeen/index.html

 

EU flag

YFEJ banner