Vastuullisuus hankkeissa

Miten organisaatiot ja järjestäjät voivat toimia vastuullisemmin?  Pro-jektien järjestämisen tavalla on suuri merkitys vastuullisuuden kannalta. Olemme koonneet aiheeseen liittyviä tekoja tälle sivustolle. Useat vapaaehtoishankkeet keskittyvät teemoiltaan sekä toiminnaltaan vastuullisuuten ja ympäristöystävällisyyteen. 

Ekologista vastuullisuutta voi ylläpitää ja lisätä vihreämmän matkustamisen lisäksi myös mm. pitämällä tapahtumia etäyhteydellä sekä hyödyntämällä digitaalisia materiaaleja. 

  • Järjestöjen kuuluu kunnioittaa turvallisen tilan periaatteita projektia luodessa, sen aikana sekä sen jälkeen. Jokaisen osallisen pitää tuntea itsensä tervetulleeksi juuri sellaisena kuin hän on. Lyhyen version turvallisen tilan periaatteista löydät esimerkiksi täältä (YK). Toiminnan kuuluu kunnioittaa moninaisuutta sekä olla inklusiivista. 
  • Projektien aikana ruokailuissa on hyvä ottaa huomioon päästöjen määrät. Lisätty kasvisruokailu sekä sesongin mukaan syöminen voivat olla helppoja ensiaskeleita. Myöskin kierrätykseen on tärkeä projektin aikana panostaa. 
  • Alueiden biodiversiteettia, eli monimuotoisuutta, on kunnioitettava. Etenkin järjestävällä taholla on vastuu siitä, etteivät projektit ole haitallisia paikalliselle ympäristölle.
  • Agenda 2030 - tavoitteet toimivat hyvänä pohjana eri organisaatioiden ja järjestöjen toiminnan suunnittelulle. Vaikka tavoitteet ovat suuria ja laajoja aiheiltaan, voi jokainen tehdä osansa ja toiminnallaan viedä tilannetta oikeaan suuntaan.
  • Mikäli projektit eivät itsessään koske luontoa, kestävää kehitystä tai muuta esimerkiksi monimuotoisuuteen liittyvää toimintaa, voisi olla hyvä ajatus perehtyä ryhmän kesken aiheisiin ja keskustella niistä. Oman tiedon levittäminen voi auttaa muita kanssaosallistujia.
  • Alliance - verkostolla on useita käsikirjoja ja ohjeistuksia vastuullisempaan sekä kestävämpään toimintaan. Löydät esimerkkejä sivun lopusta sekä esimerkiksi täältä