Koulutukset ja nuorisovaihdot

Yhteistyöverkostomme järjestävät vuosittain useita kansainvälisiä koulutuksia ja seminaareja ulkomailla. Osa tapahtumista on suunnattu kauttamme maailmalla olleille jo palanneille osallistujillemme, mutta joihinkin koulutuksiin ja seminaareihin järjestetään myös avoimia hakuja. 

Seminaarien ja koulutusten aiheita ovat viime vuosina olleet muun muassa nuorisotyö, johtamistaidot, mentoritoimita, rasismin- ja vihapuheen vastainen työ ja kestävän kehityksen teemat. 

Tälle sivulle on koottu raportteja seminaareista, joihin kauttamme on osallistunut nuoria. (Sivut täydentyvät.)

IVS4Life-koulutus Alankomaissa 2021

Allianssin nuorisovaihto oli mukana kesäkuussa 2021 järjestetyssä virtuaalisessa IVS4Life-koulutuksessa. Koulutuksen tarkoituksena oli tarjota tuleville leiriohjaajille innovatiivisia välineitä tukea kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja osallistujien henkilökohtaista kasvua vapaaehtoisleirin aikana. Koulutuksen aikana opittiin hyödyntämään etenkin osallistavan teatterin menetelmiä leiriohjaajana, esimerkiksi ryhmäytymisen tukemisessa, ongelmanratkaisussa, kulttuurienvälisessä kommunikaatiossa sekä arvioinnissa ja reflektoinnissa.

Koulutus on kaksiosainen, jonka lisäksi osallistujan tulee toimia leiriohjaajana kesän 2021 kansainvälisellä vapaaehtoisleirillä. Koulutuksen toinen osa, arviointitapaaminen järjestetään Alankomaissa syksyllä 2021.

Nuoria aikuisia istumassa piirissä nurmikolla puiden varjossa

P.R.O.U.D. - Promoting Rights and Opportunities to Understand Diversity

Koulutuksen järjesti Ranskassa 30.1.-6.2.2020 paikallinen yhteistyöjärjestömme Solidarités Jeunnesses. Koulutuksen tavoitteena oli kehittää välineitä sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvan syrjinnän ehkäisemiseksi. Koulutuksen osallistujat kehittivät yhdessä sukupuolten tasa-arvoa edistävän työkalupaketin, joka on tarkoitettu etenkin vapaaehtoisleirien ohjaajille. 

P.R.O.U.D. koulutuksessa työstettyyn työkalupakettiin voit tutustua Materiaalit-sivulla. Koulutukseen osallistuneiden Elisan ja Vilman matkaraportin voit lukea alla olevasta liitteestä.

P.E.A.C.E. - Promoting European Awareness to Contrast Extremism

Koulutus järjestettiin italialaisen yhteistyöjärjestömme Lunarian toimesta 12.-18.11.2019 Italian Orivietossa. Koulutuksen tarkoituksena oli käsitellä populismin, retoriikan ja propagandan yhteyttä rasistiseen käytökseen ja vihapuheeseen Euroopassa sekä oppia rasisminvastaisen työn menetelmiä. 

Projektissa tullaan vielä järjestämään teemaan liittyvä nuorisovaihto Italiassa, kun koronaviruksesta johtuva tilanne helpottuu. Ilmoitamme nettisivujemme Ajankohtaista-osioissa, kun P.E.A.C.E. -nuorisovaihtoon haetaan osallistujia. 

Voit tutustua koulutuksessa käytettyyn työkalupakettiin Materiaalit-sivulla. Työkalupaketista löytyy hyviä vinkkejä, miten käsitellä esimerkiksi populismiin, propagandaan ja ennakkoluuloihin liittyviä aiheita nuorten kanssa.

FR.O.M - Non-Formal Education Tools to Raise Awareness on Anti-Racism and Freedom of Movement

Italiassa 11.-16.1.2019 järjestetyn FR.O.M - Non-Formal Education Tools to Raise Awareness on Anti-Racism and Freedom of Movement -koulutuksen tavoitteena oli lisätä osallistujien tietoisuutta vapaasta liikkuvuudesta ja siihen liittyvistä ihmisoikeuksista ja rasismin vastaisesta työstä sekä tarjota heille välineitä näihin teemoihin liittyvien oikeuksien edistämiseen omassa arjessaan.  

Koulutuksesta voi lukea tarkemmin alla olevista Minna Rissasen ja Meeri Saariahon matkaraporteista.

Tsekissä Tsekkaamassa, mitä on hyvä mentorointi! 

Allianssin nuorisovaihdon aktiivitoimikunnan jäsen Annukka osallistui keväisessä Tsekissä 7.-12.3. järjestettyyn koulutukseen, jossa yli 10 eri maasta tulevat osallistujat pääsivät kehittämään valmiuksiaan toimia kansainvälisten vapaaehtoisten mentorina. Koulutuksen järjesti Kuro Hradec Králové -järjestö. 

Koulutuksen päivät koostuivat luennoista, peleistä ja opitun reflektoinnista. Mentorina toimimista käytiin läpi erilaisin harjoittein, hyödyntäen esimerkiksi esityksiä, teatteria ja työstämällä opetussisältöä, kuten videoita ja tietovisoja tuleville mentoreille.

Koulutukseen osallistuvia nuoria luokkahuoneessa työskentelemässä lattialle levitetyn pitkän paperin ääressä.

Agents of Change -koulutus Tsekissä 

Tino ja Vilja osallistuivat johtajuustaitojen kehittämiseen keskittyneeseen Agents of Change -koulutukseen Tsekissä keväällä 2019. Koulutuksen järjesti Allianssin nuorisovaihdon tsekkiläinen yhteistyökumppani INEX. 

"Koulutuksen idea on olla yllättävä alusta loppuun ja kaikki mitä osallistujan tarvitsi tietää ennen koulutuksen eri aktiviteetteja, oli kouluttajan ohjeistus mitä tarvitsee mukaan seuraavalle aktiviteetille ja miten varautua siihen."

Voit tutustua Tinon ja Viljan kokemuksiin tarkemmin alla olevasta raportista.