Vapaaehtoistyö Aasiassa

Aasian maista voit lähteä vapaaehtoiseksi

 • Etelä-Koreaan
 • Filippiineille
 • Indonesiaan
 • Intiaan
 • Japaniin
 • Kambodžaan 
 • Mongoliaan
 • Nepaliin
 • Thaimaahan
 • Vietnamiin

Lähtiessäsi vapaaehtoiseksi Aasian maihin on hyvä huomioida, että vapaaehtoisille järjestetty majoitus projektin aikana on paikallista perustasoa ja useissa maissa poikkeaa varmasti siitä, mihin olet Suomessa tottunut. Majoitus voi olla hyvinkin vaatimatonta, sähkökatkot yleisiä tai sähkönkäyttö muuten rajallista eikä esimerkiksi lämmintä vettä ole välttämättä saatavilla.

Etelä-Korea

Useimmat Etelä-Korean projekteista ovat lasten ja nuorten parissa työskentelyä, esimerkiksi opettamista ja aktiviteettien järjestämistä oppilaille kouluissa tai vapaa-ajan keskuksissa, joissa lapset viettävät aikaa koulun jälkeen. Tämän lisäksi projekteja on myös ympäristön parissa. Ympäristöprojekteissa osallistut ekologisten elämäntapojen kehittämiseen keskittyvän oppilaitoksen tai yhteisön arkeen.

Projektien kesto on tavallisesti noin kymmenen viikkoa ja niillä on kiinteät aloituspäivät ja kestot. Projekteihin kannattaa hakea ajoissa, sillä paikat täyttyvät nopeasti. Joskus peruutuspaikkoja voi löytyä lyhyelläkin varoitusajalla.

Etelä-Koreaan lähtiessäsi otathan huomioon seuraavat seikat:

 • Sinulla on hyvä olla motivaatiota ja kykyä toimia lasten ja nuorten kanssa, sekä valmiutta opettamaan eri aineita, kuten tanssia, taideaineita, liikuntaa ja kieliä.
 • Sinun täytyy osata englantia niin hyvin, että projektin toteuttaminen on sujuvaa. Suosittelemme myös tutustumaan korean alkeisiin, jotta voit kommunikoida myös paikallisten kanssa.
 • Yleensä tarjolla oleva ruoka sisältää lihaa, eikä kasvisruokavaliota pystytä aina huomioimaan, joten kasvissyöjien pitää varautua hoitamaan itse osan ruokailuistaan.

Etelä-Koreaan lähtiessäsi maksat yhteysjärjestölle sijoitusmaksun, joka on 290 euroa. Sijoitusmaksu kattaa kolmen kuukauden ylläpidon, orientaation jakson alussa ja yhteysjärjestön tukipalvelut koko oleskelun ajan sekä vakuutuksen.

Viisi nuorta poseeraamassa värikkäiden paperilyhtyjen alla.
Neljä nuorta kokoontunut tarkastelemaan jotain puupölkyn ympärille.

Filippiinit

Filippiineillä projekteja on paljon mm. sosiaalialalla lasten, nuorten, vanhusten ja kehitysvammaisten parissa, terveydenhoitoalalla ja kouluissa. Kiinnostuneille on projekteja myöskin ympäristöalalla. Projektien kesto on korkeintaan kuusi kuukautta.

Filippiineille lähtiessäsi maksat 1-5 kk kestävistä projekteista yhteysjärjestölle 400 euroa ensimmäiseltä kuukaudelta, ja sen jälkeen 300 euroa jokaiselta lisäkuukaudelta, 6 kk pitkä projekti maksaa 1800 euroa, 12 kk projekti 3000 euroa.

Indonesia

Vapaaehtoisena Indonesiassa työskentelet kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten ja lasten parissa. Opettamisen projekteissa tehtävänä on erityisesti englannin, mutta myös muiden aineiden opettaminen tai opettajan avustaminen koulussa. Sosiaalialan projekteista suurin osa on lasten parissa, päiväkodeissa ja lastenkodeissa, mutta projekteja on myös naisten parissa. Ympäristöalan projektit liittyvät luonnonsuojeluun ja kestävään kehitykseen.

Indonesiaan lähtiessäsi maksat yhteysjärjestölle osallistumismaksun. Osallistumismaksun suuruus vaihtelee projektista riippuen, mutta se on yleensä noin 200-400 euroa per kuukausi. Maksu kattaa majoituksen ja ruokailun projektin aikana, orientaation sekä yhteysjärjestön hallinto- ja toimintakuluja.

Intia

Meillä on Intiassa kaksi yhteistyöjärjestöä: etelässä toimiva FSL ja pohjoisessa toimiva Ruchi. Molemmat tarjoavat erilaisia vapaaehtoistyöprojekteja useilla eri aloilla, kuten opetuksen, sosiaalialan tai  ympäristön parissa.

FSL:n vapaaehtoistyöjaksoihin kuuluu alussa viikon mittainen orientaatio yleensä Kundapurissa. Majoitus on yleensä isäntäperheissä. Joissain projekteissa saatat majoittua projektin tiloissa. Projekteissa voi aloittaa ympäri vuoden aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina.

Ruchin vapaaehtoisprojekteissa majoitut kylässä, jossa jaat asumistilat muiden vapaaehtoisten kanssa. Ruchin projektit kestävät 1-6 kuukautta ja aloituksia on ympäri vuoden jokaisen kuukauden viides päivä.

Intian projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan osallistumismaksu, joka kattaa ylläpidon, orientaation ja järjestön tuen koko ohjelman ajan. Osallistumismaksuilla katetaan myös järjestön hallinto- ja toimintakuluja.

FSL:n projekteissa osallistumismaksu on noin 230 euroa per kuukausi. Ruchin projekteissa osallistumismaksu on 400 euroa per alkavakuukausi.

Kaksi aikuista pyörittää hyppynarua ympärillään samanlaisiin koulupukuihin pukeutuneita lapsia.
Joukko aikuisia istuu leirissä taustalla lumihuippuisia vuoria.

Japani

Japanissa useimmat vapaaehtoistyön projektit sijaitsevat maaseudulla ja saatat olla alueen ainoa eurooppalainen. Vapaaehtoisille on töitä monenlaisissa tehtävissä. Voit tehdä kunnostus- ja raivaustöitä, osallistua maanviljelyyn, työskennellä nuorten, vanhusten ja lasten parissa sosiaalialan projekteissa tai järjestää leirejä ja aktiviteetteja lapsille. Useat projektit ovat yhdistelmiä edellä mainituista tehtävistä.

Japanissa on sekä lyhyitä vapaaehtoisleirejä että 1-6 kuukauden MTV-vapaaehtoisprojekteja. Jokainen MTV-vapaaehtoistyöjakso alkaa orientaatiolla Tokiossa tai Osakassa. Osassa projekteista vaaditaan vähintään alkeellista japanin osaamista.

Japanin projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan osallistumismaksu, joka on yleensä alle 100 euroa kuukaudessa. Osallistumismaksu kattaa majoituksen ja ylläpidon ohjelman aikana.

Kambodža 

Kambodžassa vapaaehtoistyöjaksojen kesto on 1-6 kuukautta. Projekteja on eri puolilla Kambodžaa ja eri aloilla, kuten ympäristönsuojelussa, maaseudun kehittämisessä, opetuksessa ja sosiaalialalla. Myös työtehtävät ovat monenlaisia: englannin opetusta, toimistotöitä, rakennustyötä, aktiviteettien järjestämistä paikallisten kanssa ja paikallisiin aktiviteetteihin osallistumista, maatilan töitä ja kirjastoapulaisen tehtäviä.

Tutustu projektikuvauksiin huolellisesti, sillä kohteet ovat maantieteellisesti ja kulttuurisesti vaihtelevia ja toisistaan erilaisia.

Huomaa myös tämä! Kambodžan  järjestö CYA ja Thaimaan järjestö VSA tekevät yhteistyötä yhteisen projektin muodossa. Projektin kesto on kaksi kuukautta, josta ensimmäinen vietetään Thaimaassa ja toinen Kambodžassa. Projetissa työtehtäviin kuuluu opettamista, kunnostusta, rakentamista, viljelyä ja aktiviteettien järjestämistä.

Kambodžan projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan osallistumismaksu, joka on noin 400 US dollaria, eli noin 350 euroa per kuukausi. Osallistumismaksu kattaa ruoan ja majoituksen, sekä järjestön tuen koko jakson ajan.

Mongolia

Mongoliassa järjestetään vapaaehtoisleirejä, joilla työskennellään mm. luomuviljelyn parissa sekä kouluissa. Paikallisen yhteistöjärjestön osallistumismaksu on 250 USD,  jolla katetaan vapaaehtoisten ruokailut ja majoitus sekä järjestön hallinnollisia kustannuksia. 

Nepal

Nepalissa järjestetään paljon 1-3 viikon mittaisia vapaaehtoisleirejä vuoden ympäri. Vapaaehtoisprojekteja on eri aloilta, mutta erityisen paljon on lasten parissa työskentelyä sisältäviä leirejä. 

Nepalin projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan ylläpitomaksu, joka on 250 € / vapaaehtoisleiri. Maksu sisältää ylläpidon koko oleskelun ajan. Ylläpitomaksulla katetaan myös järjestön hallinto- ja toimintakuluja.

Thaimaa

Thaimaan projekteihin voi lähteä ympäri vuoden ja minimiaika osallistumiselle on yksi kuukausi. Aloituspäivä on aina kuun alussa ja jakso alkaa orientaatiolla, jossa perehdyt omaan projektiisi, sekä Thaimaan kieleen ja kulttuuriin.

Vapaaehtoistyöprojektit liittyvät yleensä opetukseen tai ympäristöön. Työtehtävät vaihtelevat yhteisön tarpeiden mukaan.

Thaimaan projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan osallistumismaksu, joka on noin 350 euroa ensimmäiseltä kuukaudelta. Toisen ja kolmannen kuukauden osallistumismaksu on noin 300 euroa per kuukausi ja neljännestä kuukaudesta eteenpäin maksu on 250 euroa per kuukausi. Osallistumismaksu sisältää ylläpidon ja orientaation. Lisäksi maksulla katetaan yhteysjärjestön hallinto- ja toimintakuluja.

Vietnam

Vapaaehtoistyöjaksot Vietnamissa kestävät kahdesta kuukaudesta vuoteen. Minimikesto voi olla projektikohtainen. Aloituspäiviä on ympäri vuoden, aina maanantaisin kuukauden toisella ja neljännellä viikolla.

Voit työskennellä esimerkiksi ympäristön, opetuksen, kestävän kehityksen tai heikossa asemassa olevien ihmisten parissa.

Vietnamin projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan osallistumismaksu. Vietnamissa se on noin 300 euroa kuukaudessa. Maksu sisältää majoituksen, ruoan, kuljetuksen projektialueelle ja työhön tarvittavat materiaalit. Osallistumismaksuilla katetaan myös yhteysjärjestön hallinto- ja toimintakuluja.

Viisi henkilöä kitkemässä puiden juurella.