Vapaaehtoistyö Aasiassa

Aasian maista voit lähteä vapaaehtoiseksi

 • Etelä-Koreaan
 • Filippiineille
 • Indonesiaan
 • Intiaan
 • Japaniin
 • Kambodžaan 
 • Kirgisiaan
 • Laosiin
 • Malaysiaan
 • Mongoliaan
 • Nepaliin
 • Sri Lankaan
 • Taiwaniin
 • Thaimaahan
 • Vietnamiin

Lähtiessäsi vapaaehtoiseksi Aasian maihin on hyvä huomioida, että vapaaehtoisille järjestetty majoitus projektin aikana on paikallista perustasoa ja useissa maissa poikkeaa varmasti siitä, mihin olet Suomessa tottunut. Majoitus voi olla hyvinkin vaatimatonta, sähkökatkot yleisiä tai sähkönkäyttö muuten rajallista eikä esimerkiksi lämmintä vettä ole välttämättä saatavilla.

Etelä-Korea

Etelä-Korean projektit  keskittyvät ympäristön suojeluun sekä ekologisten elämäntapojen kehittämiseen.  Vapaaehtoiset osallistuvat myös työllään paikallisten nuorten tietoisuuden kasvattamiseen ympäristötoimiin liittyen eri tapahtumien sekä aktiviteettien avulla.

Projektien kesto vaihtelee viikosta reiluun kuukauteen ja niillä on kiinteät aloituspäivät ja kestot. Projekteihin kannattaa hakea ajoissa, sillä paikat täyttyvät nopeasti. Joskus peruutuspaikkoja voi löytyä lyhyelläkin varoitusajalla.

Etelä-Koreaan lähtiessäsi otathan huomioon seuraavat seikat:

 • Sinun täytyy osata englantia niin hyvin, että projektin toteuttaminen on sujuvaa. Suosittelemme myös tutustumaan korean alkeisiin, jotta kommunikointi paikallisten kanssa helpottuu.
 • Yleensä tarjolla oleva ruoka sisältää lihaa, eikä kasvisruokavaliota pystytä aina huomioimaan, joten kasvissyöjien pitää varautua hoitamaan itse osan ruokailuistaan.

Etelä-Koreaan lähtiessäsi maksat yhteysjärjestölle sijoitusmaksun, joka on 100 euroa. Sijoitusmaksu kattaa osallistujan ylläpidon, orientaation jakson alussa ja yhteysjärjestön tukipalvelut koko oleskelun ajan sekä vakuutuksen (koskee vain vahinkoja/tapaturmia).

Viisi nuorta poseeraamassa värikkäiden paperilyhtyjen alla.

Filippiinit

Filippiineillä projekteja on paljon mm. sosiaalialalla lasten, nuorten, vanhusten ja kehitysvammaisten parissa, terveydenhoitoalalla ja kouluissa. Kiinnostuneille on projekteja myöskin maanviljely- sekä ympäristöalalla. Projektien kesto on korkeintaan kuusi kuukautta.

Filippiineille lähtiessäsi maksat 1-5 kk kestävistä projekteista yhteysjärjestölle 400 euroa ensimmäiseltä kuukaudelta, ja sen jälkeen 300 euroa jokaiselta lisäkuukaudelta, 6 kk pitkä projekti maksaa 1800 euroa, 12 kk projekti 3000 euroa.

Indonesia

Vapaaehtoisena Indonesiassa työskentelet kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten ja lasten parissa. Opettamisen projekteissa tehtävänä on erityisesti englannin, mutta myös muiden aineiden opettaminen tai opettajan avustaminen koulussa. Sosiaalialan projekteista suurin osa on lasten parissa, päiväkodeissa ja lastenkodeissa, mutta projekteja on myös naisten oikeuksien parissa. Ympäristöalan projektit liittyvät luonnonsuojeluun, eläinten auttamiseen sekä kestävään kehitykseen.

Indonesiaan vapaaehtoisleirille lähtiessäsi maksat yhteysjärjestölle osallistumismaksun. Osallistumismaksun suuruus vaihtelee projektista riippuen, mutta se on yleensä noin 200-400 euroa per kuukausi. Maksu kattaa majoituksen ja ruokailun projektin aikana, orientaation sekä yhteysjärjestön hallinto- ja toimintakuluja. Indonesiassa on myös pidempiaikaisia MTV - projekteja samojen teemojen parista. 

Intia

Meillä on Intiassa kaksi yhteistyöjärjestöä: etelässä toimiva FSL ja pohjoisessa toimiva Ruchi. Molemmat tarjoavat erilaisia vapaaehtoistyöprojekteja useilla eri aloilla, kuten opetuksen, sosiaalialan tai  ympäristön parissa.

FSL:n vapaaehtoistyöjaksoihin kuuluu alussa viikon mittainen orientaatio yleensä Kundapurissa. Majoitus on yleensä isäntäperheissä tai projektin jaetuissa tiloissa.. Projekteissa voi aloittaa ympäri vuoden aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina.

Ruchin vapaaehtoisprojekteissa majoitut kylässä, jossa jaat asumistilat muiden vapaaehtoisten kanssa. Ruchin projektit kestävät 1-6 kuukautta ja aloituksia on ympäri vuoden.

Intian projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan osallistumismaksu, joka kattaa ylläpidon, orientaation ja järjestön tuen koko ohjelman ajan. Osallistumismaksuilla katetaan myös järjestöjen hallinto- ja toimintakuluja.

FSL:n projekteissa osallistumismaksu on noin 230 euroa per kuukausi. Ruchin projekteissa osallistumismaksu on 400 euroa per alkavakuukausi.

Kaksi aikuista pyörittää hyppynarua ympärillään samanlaisiin koulupukuihin pukeutuneita lapsia.
Joukko aikuisia istuu leirissä taustalla lumihuippuisia vuoria.

Japani

Japanissa useimmat vapaaehtoistyön projektit sijaitsevat maaseudulla ja saatat olla alueen ainoa eurooppalainen. Vapaaehtoisille on töitä monenlaisissa tehtävissä. Voit tehdä kunnostus- ja raivaustöitä, osallistua maanviljelyyn, työskennellä nuorten, vanhusten ja lasten parissa sosiaalialan projekteissa tai järjestää leirejä ja aktiviteetteja lapsille. Useat projektit ovat yhdistelmiä edellä mainituista tehtävistä.

Japanissa on sekä lyhyitä vapaaehtoisleirejä että 1-6 kuukauden MTV-vapaaehtoisprojekteja. Jokainen MTV-vapaaehtoistyöjakso alkaa orientaatiolla Tokiossa tai Osakassa. Osassa projekteista vaaditaan vähintään alkeellista japanin osaamista.

Japanin projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan osallistumismaksu, joka on yleensä alle 100 euroa kuukaudessa. Osallistumismaksu kattaa majoituksen ja ylläpidon ohjelman aikana.

Kambodža 

Kambodžassa vapaaehtoistyöjaksojen kesto on 1-6 kuukautta. Projekteja on eri puolilla Kambodžaa ja eri aloilla, kuten ympäristönsuojelussa, maaseudun kehittämisessä, opetuksessa ja sosiaalialalla. Myös työtehtävät ovat monipuolisia: englannin opetusta, toimistotöitä, rakennustyötä, aktiviteettien järjestämistä paikallisten kanssa ja paikallisiin aktiviteetteihin osallistumista, maatilan töitä ja kirjastoapulaisen tehtäviä.

Tutustu projektikuvauksiin huolellisesti, sillä kohteet ovat maantieteellisesti ja kulttuurisesti toisistaan hyvin erilaisia.

Huomaa myös tämä! Kambodžan järjestö CYA ja Thaimaan järjestö VSA tekevät yhteistyötä yhteisen projektin muodossa. Projekti kestää kaksi kuukautta, josta ensimmäinen vietetään Thaimaassa ja toinen Kambodžassa. Projektissa työtehtäviin kuuluu opettamista, kunnostusta, rakentamista, viljelyä ja aktiviteettien järjestämistä.

Kambodžan projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan osallistumismaksu, joka on noin 400 USD, eli noin 350 euroa per kuukausi. Osallistumismaksu kattaa ruoan ja majoituksen, sekä järjestön tuen koko jakson ajan.

Mongolia

Mongoliassa järjestetään vapaaehtoisleirejä, joilla työskennellään esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden puolesta, luomuviljelyn parissa sekä opetuksen parissa kouluissa. 

Paikallisen yhteistöjärjestön osallistumismaksu kahden viikon leiristä on 250 USD. Maksu kattaa vapaaehtoisten ruokailut, majoituksen sekä järjestön hallinnolliset kustannukset. 

Nepal

Nepalissa järjestetään paljon 1-3 viikon mittaisia vapaaehtoisleirejä vuoden ympäri. Vapaaehtoisprojekteja on eri aloilta, mutta erityisen paljon on lasten parissa työskentelyä sisältäviä leirejä. Tämän lisäksi löytyy pidempiaikaisia ohjelmia, joista löytyy katalogissa tarkat lisätiedot.

Nepalin projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan ylläpitomaksu, joka on 200 euroa per vapaaehtoisleiri. Maksu sisältää ylläpidon koko oleskelun ajan. Ylläpitomaksulla katetaan myös järjestön hallinto- ja toimintakuluja.

Thaimaa

Thaimaan pidempiaikaisiin projekteihin voi lähteä ympäri vuoden ja minimiaika osallistumiselle on kuukausi. Aloituspäivä on aina kuun alussa ja jakso alkaa orientaatiolla, jossa perehdyt omaan projektiisi, sekä Thaimaan kieleen ja kulttuuriin. Projektit liittyvät yleensä opetukseen tai ympäristöön ja työtehtävät vaihtelevat yhteisön tarpeiden mukaan. 

Thaimaan projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan osallistumismaksu, joka on 20,000 Baht per kuukausi (n. 500 euroa). Osallistumismaksu sisältää ruoan ja majoituksen vapaaehtoistyön aikana. Lisäksi maksulla katetaan yhteysjärjestön hallinto- ja toimintakuluja.

Tämän lisäksi Thaimaasta löytyy viikon ja kahden viikon vapaaehtoisleirejä, joiden kustannukset ovat n.  150-450 euroa per leiri.

Vietnam

Vapaaehtoistyöjaksot Vietnamissa kestävät kahdesta kuukaudesta vuoteen. Minimikesto voi olla projektikohtainen. Aloituspäiviä on ympäri vuoden, aina maanantaisin kuukauden toisella ja neljännellä viikolla.

Voit työskennellä esimerkiksi ympäristön, opetuksen, kestävän kehityksen tai heikossa asemassa olevien ihmisten parissa.

Vietnamin projekteissa yhteysjärjestölle maksetaan osallistumismaksu. Vietnamissa se on noin 300 euroa kuukaudessa. Maksu sisältää majoituksen, ruoan, kuljetuksen projektialueelle ja työhön tarvittavat materiaalit. Osallistumismaksuilla katetaan myös yhteysjärjestön hallinto- ja toimintakuluja.

Viisi henkilöä kitkemässä puiden juurella.

Taiwan

Vapaaehtoistyöjaksot Taiwanissa kestävät kolmesta kuuteen kuukautta, kun taas projektileirit noin viikosta kahteen viikkoon.  Vapaaehtoisleirien sisältö vaihtelee, mutta suurin osa sisällöstä keskittyy uudelleenrakennukseen sekä ympäristönsuojeluun. Myös lasten ja eläkeläisten kanssa työskentelyyn on useita mahdollisuuksia. Kulttuurialasta kiinnostuneille on mahdollisuus muutaman vapaaehtoisleirien muodossa, joista esimerkiksi yhden aikana opit uutta Taiwanin juhlapäivistä sekä osallistut paikalliseen festivaalijuhlaan. 

Kirgisia

Kirgisian nuorisojärjestö "Leadership" mahdollistaa useita erilaisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Vuoden 2023 projektit keskittyvät erityisesti luonnonsuojeluun, vihreäämpään turismiin sekä työhön lasten ja nuorten kanssa. 

Pidemmän ajan vapaaehtoisohjelmien kustannukset vaihtelet riippuen ohjelman kestosta, alkaen 250 euroa per kuukausi. Maksu kattaa ylläpidon paikan päällä sekä kielikurssit. 

Kahden viikon vapaaehtoisleirien hinta on 180 euroa, joka kattaa ylläpidon paikan päällä sekä järjestyskulut.

Sri Lanka - Malaysia - Laos