Allianssin nuorisovaihto

Edistämme kulttuurien välistä oppimista ja globaalia ymmärrystä tarjoamalla mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja non-formaaliin oppimiseen nuorille aikuisille. Toimimme huolella valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa laajoissa kansainvälisissä verkostoissa. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus. Pyrimme toiminnassamme edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. 

Allianssin nuorisovaihdon kautta voi lähteä maailmalle vapaaehtoiseksi, työharjoitteluun tai vaikkapa kielikurssille. Ulkomaanjaksot kestävät parista viikosta vuoteen ja lähteä voi nopeallakin aikataululla.   Ohjelmamme tukevat osallistujien osaamisen ja työelämävalmiuksien kehittymistä.  Mukana on myös useita EU-tuettuja ohjelmavaihtoehtoja, jolloin ulkomaille lähtemisestä ei koidu lähtijälle juuri mitään kuluja. Haluamme tarjota kansainvälisyysmahdollisuuksia laajasti eri taustoista tuleville. Suomeen tulevien vapaaehtoisten avulla lisätään kotikansainvälistymistä eri puolilla maata.

Kansainvälisyys kuuluu kaikille !