Vihreä matkustaminen

  • Mitä vihreä matkustaminen tarkoittaa?
  • Miksi vihreä matkustaminen on tärkeää?
  • EU ja vihreä siirtymä

Mitä vihreä matkustaminen tarkoittaa?

Vihreän matkustamisen kantavana ajatuksena on tehdä sellaisia päätöksiä,  jotka lieventävät mahdollisimman paljon matkustamisen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle. Vihreä matkustaminen ottaakin kokonaisvaltaisesti huomioon matkustamisen hiilijalanjäljen.  

Vihreässä matkustamisessa huomioidaan sekä itse matkustusväline että matkanteon aikana tehdyt päätökset. Matkustusvälineen tulisi olla mahdollisimman vähäpäästöinen, jolloin suositaan ns. maata pitkin matkustamista (bussit, junat, kimppakyyti). Vihreässä matkustamisessa huomioidaan myös muiden ympäristövastuullisten valintojen teko, kuten millainen majoitus valitaan, mitä pakataan ja kuinka paljon sekä millaista ruokaa matkan aikana syödään. 

Olemme keränneet tälle sivustolle vinkkejä sekä vihreään matkustamiseen, että maata pitkin matkustamiseen joka on merkittävä osa vihreää matkustamista.    

Miksi vihreä matkustaminen on tärkeää?

Kestävä matkustaminen  on ympäristön kannalta kriittistä monelta eri näkökulmalta.  Vihreässä matkustamisessa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjuminen pyrkimällä mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen kuten myös se, millaisia vaikutuksia matkustamisella on matkustuskohteeseen.

Vihreä matkustaminen on tärkeää, jotta kohteen arvokas kasvisto ja eläimistö säilyvät. Myös erityisesti alueen luonnonaarteiden huomioiminen on tärkeää, sillä ne ovat usein suosittuja turistikohteita. Siksi vieraillessa näissä kohteissa on huomioitava, että negatiiviset ympäristövaikutukset ja alueen saastuminen olisi mahdollisimman vähäistä.  Lisäksi vihreämn matkustamisen tavoitteena on , että paikallisille tarjotaan hyvä ja kestävä toimeentulo ympäristöä vahingoittamatta.  

EU ja vihreä siirtymä

Euroopan komissio on aloittanut vuonna 2020 Green Deal -ohjelman, jonka tarkoituksena on edistää vihreää siirtymää Euroopassa ja vähentää kasvihuonepäästöjä pitkällä tähtäimellä. Green Dealin myötä EU-rahoitettuihin liikkuvuusohjelmiin on tullut painopisteeksi vihreä matkustaminen

Euroopan solidaarisuusjoukkojen useissa vapaaehtoisprojekteissa sekä Erasmus+-rahoitetuissa ohjelmissa (esim. Ready for Life) halutaan tukea vähemmän päästöjä aiheuttavaa matkustamissta. Monissa hankkeissa osallistujat voivat saada korotettua vihreän matkustamisen matka-apurahaa, jos vähintään 50 % matkasta suoritetaan ympäristöystävällisillä kulkuneuvoilla (bussi, juna, tai kimppakyyti). Tämä voit tarkoittaa seuraavia vaihtoehtoja:

  • Koko matka on tehty maata pitkin matkustaen
  • Suurin osa matkasta on tehty maata pitkin matkustaen (pieni osuus lentäen, mutta suurin osa matkasta tehty maata pitkin. Esim. lento parempien kulkuyhteyksien äärelle, josta matka jatkuu maata pitkin)
  • Toinen suunta matkasta on tehty maata pitkin matkustaen, esim. menomatkalla ei ole lennetty ollenkaan  

Koska vihreä matkustaminen kestää usein pidempään ja saattaa olla hieman kalliimpaa kuin lentäen tehty matka, Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot mahdollistavat useissa projekteissa lisämatkustustuspäiviä ja korotettua matka-apurahaa osallistujille, jotka hyödyntävät vihreää matkustamista.