C.L.I.C

C.L.I.C, eli Coordinating Locally to Initiate More Changes with the European Solidarity Corps on Erasmus+ Key Action 2 kehittämishanke, jossa on mukana Allianssin nuorisovaihdon lisäksi 9 eri yhteistyöjärjestöä Ranskasta, Espanjasta, Italiasta, Virosta, Unkarista, Serbiasta ja Itävallasta. Hanketta koordinoi belgialainen järjestö CBB.

Miten hanke sai alkunsa?

Pitkäaikaisten Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoishankkeiden koordinointiin liittyy monenlaisia teemoja, kuten vapaaehtoisten majoituksen järjestäminen, hallinnollisissa asioissa avustaminen, kulttuurienvälinen oppiminen ja osallisuuden edistäminen. 

Toisinaan kansainvälisten vapaaehtoisten itsensä tuomaa lisäarvoa heidän isäntäjärjestöihinsä ja paikalliseen yhteisöön ei ole tarpeeksi näkyvä tai korostettu jaksojen aikana. Jotta vapaaehtoisille voitaisiin tarjota tarpeeksi tukea, niin myös isäntäjärjestö tarvitsee lisäresursseja ja -apua. Tässä yksi ratkaisu voisi olla paikallisen ja alueellisen tason koordinoivien järjestöjen levittämät parhaat käytännöt.      

Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa ja tehostaa organisaatioiden keskeistä roolia, jotta Euroopan solidaarisuusjoukon vaikutusta osallisuuteen, ympäristötietoisuuteen ja eurooppalaisten arvojen levittämiseen voidaan entisestään kasvattaa.

Hankkeen erityiset tavoitteet:

  1. Varustaa järjestöjä uusilla työkaluilla ja käytännöillä, jotta he voivat tukea vapaaehtoisia kokonaisvaltaisesti
  2. Määritellä uusia tapoja koordinoida vapaaehtoishankkeita sekä tukea paikallisten sidosryhmien osallistumista
  3. Testata ja analysoida uusia näkökulmia tukea nuoria heidän vapaaehtoisjaksojen aikana
  4. Osallistua tuleviin poliittisiin keskusteluihin seuraavasta ohjelmakaudesta tuomalla esiin ruohonjuuritason kokemuksia ja ratkaisuja.