Osallistu vastuullisesti

  • Vihreä matkustaminen
  • Miten matkustaa vihreästi?
    • Vinkkejä maata pitkin matkustamiseen ja vihreään matkustamiseen
    • Ohjeita maata pitkin matkustamiseen 
  • Kokemuksia maata pitkin matkustamisesta
  • Vastuullisuus hankkeissa
  • Kestävät valinnat hankkeissa
  • Aiheesta muualla

Aikamme suuria haasteita ovat ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. 

Omalta osaltamme haluamme toimia mahdollisimman kestävästi ja yhdessä eri toimijoiden kanssa nämä haasteet huomioiden. Toimintaamme on mahdollista osallistua paikallistasolla ja omassa kotimaassa esimerkiksi vapaaehtoistyössä, mutta uskomme myös kansainvälisten kohtaamisten voimaan.  Uskomme, että on silmiä avaavaa ja ymmärrystä lisäävää myös nähdä eri maita ja kaupunkeja.   Erilaisten ihmisten tapaaminen ja uusien asioiden oppiminen vaatii joskus matkustamista ja kansainvälistä yhteistyöstä.  Haluamme tarjota näillä sivuilla vinkkejä vihreään matkustamiseen ja siihen miten muutenkin ympäristön voi ottaa huomioon omassa arjessaan niin kotimaassa kun muuallakin. 

 Kestävä kehitys vaatii myös sitä, että asioita voi pohtia yhdessä  kehittääkseen omia tietoja, taitoja ja asenteita.  Toivomme, että eri ohjelmiin osallistujilla on mahdollisuus oppia uusia toimintatapoja myös kestävään kehitykseen liittyen oman vapaaehtoisjaksonsa, työharjoittelunsa tai muun kansainvälisen ohjelman osana. Useissa hankkeissa on ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyviä teemoja. 

Tavoitteena on, että ohjelmiimme osallistujat edistävät kestävää kehitystä.  Vähäpäästöinen matkustaminen ja muut  ympäristövastuulliset valinnat saattavat tuntua pieniltä askelilta, mutta  niillä on vaikutusta.  Myös sillä on merkitystä, että jakaa omaa ympäristöön ja ilmastoon liittyvää osaamistaan eteenpäin omissa viiteryhmissään.