Osallistu vastuullisesti

Omalta osaltamme haluamme toimia mahdollisimman kestävästi ja yhdessä eri toimijoiden kanssa nämä haasteet huomioiden. Toimintaamme on mahdollista osallistua paikallistasolla ja omassa kotimaassa esimerkiksi vapaaehtoistyössä, mutta uskomme myös kansainvälisten kohtaamisten ja yhteistyön voimaan.  Uskomme, että on silmiä avaavaa ja ymmärrystä lisäävää nähdä erilaisia paikkoja. Myös maata pitkin pitkin matkustamalla pääsee avartamaan maailmaansa  lähellä vaikkapa vapaaehtoisleirillä VIrossa tai vähän kauempana muualla Euroopassa.

Haluamme tarjota näillä sivuilla vinkkejä vihreään matkustamiseen ja siihen miten muutenkin ympäristön ja ilmaston  voi ottaa huomioon kestävillä valinnoilla omassa arjessaan niin kotimaassa kun muuallakin. 

Tavoitteena on, että ohjelmiemme osallistujat edistävät kestävää kehitystä. Vähäpäästöinen matkustaminen ja muut  ympäristövastuulliset valinnat saattavat tuntua pieniltä askelilta, mutta  niillä on vaikutusta.  Myös omien kokemustensa ja oman tietonsa jakaminen on tärkeää jatkuvan kehityksen kannalta.