Leaders of Change -koulutus Unkarissa

Mirke vietti 9 päivää Unkarissa Leaders of Change -koulutuksessa oppimassa ryhmänohjauksesta itsereflektoinnin ja henkilökohtaisen kasvun keinoin. Tässä Mirken kuvaus kokemuksesta:

"Leaders of Change- koulutus on Allianssin nuorisvaihtojen ja koulutusten joukossa erityislatuinen mahdollisuus kehittää itseään. Koulutus lupaa osallistujilleen läpimurtoja niin henkilökohtaisen kuin työelämänkin saralla. Itsereflektioon syventyvä koulutus rakentuu spontaaniuden ympärille, joten sen sisältö on pidettävä tarkasti salassa tulevien osallistujien kokonaisvaltaisen kokemuksen takaamiseksi.

Koulutuspäivät olivat pitkiä, mutta sisälsivät luentojen ja tehtävien lisäksi ruokataukoja. Tehtävät olivat sisällöltään vaihtelevia, osa hyvinkin aktiivisia, vaikka suuri osa vietettiinkin luentoja kuunnellen. Pitkien päivien jälkeen innostuimme toisinaan avautumaan toisillemme päivän oivalluksista, kun taas toisinaan käytävillä kaikui naurun remakka yhteisistä flamenco-sessioista. Myöskään juhlinnalta ei vältytty. Kansainvälisessä ryhmässä toimiminen toi haastavalle koulutukselle lupsakkaa vastapainoa, lempikarkeista ja oman kansan ylpeydenaiheista rupattelu piristivät päivää. Leiriympäristössä järjestetty koulutus tarjosi unohtumattoman miljöön ja mahdollisuuden tutustua kanssaeläjiin tiiviisti.  Lähdin koulutukseen hyppynä tuntemattomaan ja en voi kuin suositella samaa muille. Yhdessä oppiminen ja touhuilu, yhteinen jakaminen kokemuksista - ne ovat elämän suola!

Kokonaisvaltainen ja haastava koulutus kulkee mukanani pitkään. Löysin itsestäni uutta vahvuutta kohdata arjen haasteet ja saavutin myös päämäärän, jonka asetin koulutuksen alussa: uusi unelma. Koulutukselta mukaan tulleet opit auttavat minua tavoittelemaan uutta unelmaani. Koulutusjakso tarjosi minulla mahdollisuuden hypätä tuntemattomaan ja näen sen nyt voimavaranani. Nuorisovaihdoissa ja koulutuksissa on mahdollisuutta moneen. Minulle kokemus oli elämää muuttava ja kannan sitä sydämessäni pitkään. Se mahdollistaa matkailun uusien ystävien luokse Keski-Eurooppaan ja yhteisen kuukausittaiset puhelut, joissa jaetaan oivalluksia itsereflektion saralla. Tärkein anti koulutusjaksolla oli kuitenkin minulle mahdollisuuksien maailman avautuminen. Minun on mahdollista päästä huimiin seikkailuihin ja mikä ihaninta: kokemaan uusia maita ja kulttuureita, iloitsemaan yltäkylläisyydestä ja sitä kautta myös arvostamaan kotimaata kahta suuremmin. Kansainvälinen toiminta elämässäni tulee jatkumaan. Olen hakeutumassa yliopiston pariin ulkomaille, ja tämän idean sain koulutuksen aikana. Jäin vielä kuukaudeksi reissailemaan ulkomaille koulutuksen jälkeen ja tutustuin kiinnostavaan yliopistoon Hollannissa. Kaiken kaikkiaan siis antoisa reissu ja toivonkin jokaiselle nuorelle rohkeutta lähteä tuntemattomaan."