Clue2Inclusion

Clue2Inclusion Erasmus+ KA2 kehittämishankkeessa on mukana oppilaitoksia ja kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita Norjasta, Suomesta, Hollannista ja Espanjasta. Lisäksi mukana oli norjalainen tutkija Dag Ofstad. 

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää keinoja hyödyntää non-formaaleja menetelmiä, joiden avulla voitaisiin ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Opintojen keskeyttämisprosentti on hankemaissa suhteellisen korkea. Yhtä aikaa nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja tarve kehittää keinoja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen on kasvanut entisestään. Hankkeessa etsitään keinoja taklata näitä haasteita erityisesti kansainvälisen nuorisotyön perspektiivistä. 

Toimenpiteet

Hankkeessa kartoitettiin ensin jo olemassa olevia non-formaaleja malleja, joita voidaan käyttää koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyssä ja opiskelumotivaation tukemisessa. Malleista valittiin pilotoitavaksi Open Badge -osaamismerkkijärjestelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa non-formaalia oppimista. Osaamismerkkejä testattiin esimerkiksi lyhytkestoisilla EU-tuetuilla vapaaehtoisjaksoilla, joihin osallistui opiskelijoita. 

Jokaisessa maassa toimii kansallinen työryhmä, joka etsii ja jakaa asian tiimoilta hyviä käytäntöjä. Lisäksi mukana oli kussakin maassa kansallisen ryhmän tukena ryhmä nuoria, jotka osallistuivat muun muassa menetelmien pilotointiin. Suomesta nuorten ryhmän muodostivat Koulutuskeskus Salpauksen kampusohjaajat. 

Tulokset

(Katso liitteet listan alta.)

1. Kartoitus non-formaalien keinojen potentiaalista koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyssä ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa.

2. Tutkimusartikkeli non-formaalien keinojen potentiaalista koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyssä. Artikkelia varten toteutettiin opiskelijoille fokusryhmähaastattelut kaikissa hankemaissa.

3. Opas lyhytkestoisten EU-tuettujen vapaaehtoisjaksojen (Euroopan solidaarisuusjoukot, ESC) hyödyntämiseen ammatillisissa oppilaitoksissa ja välineitä vapaaehtoistyössäkarttuneen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Päätelmiä 

• Opetusmenetelmät ja opetuksen järjestämistavat sekä olosuhteet vaihtelevat paljonhankemaiden välillä ammatillisessa opetuksessa

• Suomessa ollaan muihin hankemaihin verrattuna varsin pitkällä non-formaalienopetusmenetelmien hyödyntämisessä ammatillisessa opetuksessa 

• Mahdollisuuksista hyödyntää Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelumotivaation tukemisessa ei välttämättä tiedetä riittävästä: ESC tarjoaa Mahdollisuuksiaopiskelumotivaatiota, hyvinvointia ja osallisuutta edistävään oppimiseenerityisesti laajasti erilaisista taustoista tuleville nuorille. Huomioon on kuitenkin otettava, ettei ESC-jakso voi olla osa opintoja eikä formaalia opetusta eikä sillä voi korvata esimerkiksi opintoihin sisältyvää harjoittelua. 

•Hanke oli varsin lyhyt, joten pitälle meneviä johtopäätöksiä haastava vetää

Yhteistyössä

Koordinaattori: Hordaland fylkeskommune (Hordaland County Council), Norway

Partnerit:

Stichting Bloom (with associated schools), The Netherlands

Ajuntament de Silla, Spain

AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta, Spain

Hordaland Fylkeskommune, Norway

Årstad videregående skole, Norway

Allianssin nuorisovaihto, Finland

Koulutuskeskus Salpaus, Finland

Nordlandsforsking AS, Norge

Kesto ja rahoittaja

Erasmus+ KA2 hanke, hankkeen kesto 1.9.2018-31.10.2019