Vapaaehtoistyö Afrikassa

Halutessasi vapaaehtoistyöhön Afrikkaan voit valita näistä kohdemaista:

  • Etelä-Afrikka
  • Kenia
  • Mosambik
  • Tansania
  • Uganda
  • Zimbabwe

Afrikan maissa vapaaehtoisena kannattaa muistaa, että majoitus on paikallista perustasoa ja eroaa varmasti paljon siitä, mihin olet Suomessa tottunut. Majoitus voi olla hyvinkin yksinkertaisissa olosuhteissa.

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikassa toimivalle järjestölle maksetaan ohjelmamaksu 300 euroa/kuukausi, joka kattaa majoituksen ja muut ylläpidon kustannukset, sekä ohjelman hallinnointikulut. Ohjelmamaksu ei sisältä kuljetusta lentoasemalta projektipaikkaan.

Kenia

Kenian vapaaehtoistyöohjelmiin kuuluu muutaman päivän orientaatio pääkaupunki Nairobissa. Orientaation jälkeen osallistutaan usein vapaaehtoisleirille ennen työskennelyä omassa projektissa.

Voit valita useasta erilaisesta vapaaehtoispaikasta ja työskennellä esimerkiksi lasten kanssa, tehdä kunnostus- tai maanviljelytöitä tai edistää terveyskasvatusta yhteisössä. Luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneille on myös projekteja, kuten luonnonsuojelua ja ympäristökasvastusta. Vapaaehtoisia on lisäksi järjestöissä, esimerkiksi viestinnän tehtävissä, sekä yhteisöä tukevissa hankkeissa, kuten yrittäjyyskasvatuksen projektissa.

Projektit sijaitsevat ympäri Keniaa. Maan luonto ja ilmasto sekä elinolosuhteet vaihtelevat hyvin paljon sijainnin mukaan. Tutustuthan projektikuvauksiin huolellisesti. Vapaaehtoistyöjaksojen pituus vaihtelee yhdestä kuukaudesta puoleen vuoteen. 

Lähtiessäsi Keniaan maksat osallistumismaksun paikalliselle yhteysjärjestölle. Osallistumismaksu MTV-ohjelmissa on 300 euroa  jokaiselta oleskelukuukaudelta. Muutaman viikon vapaaehtoisleireillä maksu on 300 euroa Maksu sisältää lentokenttäkuljetukset, orientaation, ylläpidon ja paikallisen järjestön tuen koko ohjelman ajan. Lisäksi vapaaehtoisten maksuilla katetaan järjestön hallintokuluja.  

Kolme aikuista täyttää vesiastioita kaivolla.
Neljä henkilöä muuraa tiiliseinää.

Mosambik

Mosambikissa on tarjolla useita eri vapaaehtoisprojekteja mm. ympäristökasvatuksen, lasten kanssa työskentelyn, naisten taloudellisen itsenäisyyden edistämisen ja rakennustyössä avustamisen parissa. Tarkemmat tiedot löytyvät projektikuvauksista. 

Vapaaehtoistyöjaksot Mosambikissa kestävät 1-6 kuukautta ja ne tehdään 15-20 vapaaehtoisen ryhmissä.

Mosambikin vapaaehtoisprojektien osallistumismaksu on 370 euroa per kuukausi, mihin sisältyy majoitus, ruokailu ja muita projektin kuluja. Matkustus leirille on omakustantainen.

Tansania

Vapaaehtoistyötä Tansaniassa on tarjolla vaihtelevasti eri aloilla, esimerkiksi kouluissa, hoitokodeissa, orpokodeissa, naisprojekteissa, kirjastoissa ja urheilun parissa. 

MTV-vapaaehtoistyöjakson kesto on ollut 2-6 kuukautta. Ennen kuin aloitat työskentelyn projektissa, osallistut parin päivän orientaatioon yhdessä Tansanian suurimmista kaupungeista Dar Es Salaamissa. Pitkillä vapaaehtoistyön jaksoilla sinun täytyy rekisteröityä paikallisviranomaisille, mikä maksaa noin 500 USD.

Lyhyillä 2-3 viikon vapaaehtoisleireillä leirimaksu on 250 euroa. Osallistumismaksu kattaa muun muassa lentokenttäkuljetuksen, ylläpidon leirin ajan ajan sekä orientaation jakson alussa. 

Uganda

Ugandassa voit työskennellä esimerkiksi sosiaali- tai koulutusalalla tai järjestötyössä. Työpaikkoja on muun muassa sairaaloissa, päiväkodeissa ja järjestöissä. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja riippuvat paljon myös omista taidoistasi.

Vapaaehtoistyön kesto on 1-6 kuukautta. Ennen kuin aloitat työskentelyn projektissa, osallistut orientaatioviikolle, jossa saat perehdytyksen tulevaan tehtävääsi. Lisäksi tapaat yhteysjärjestön henkilökuntaa kerran kuukaudessa.

Ugandaan lähtiessäsi maksat yhteysjärjestölle osallistumismaksun, joka on 1-3 kuukauden jaksoilla 500 euroa. Kolmen kuukauden jälkeen maksu on 80 euroa per kuukausi. Osallistumismaksu sisältää lentokenttäkuljetuksen, perehdytyksen orientaatioviikolla, majoituksen ja yhteysjärjestön tuen koko ohjelman ajan. Osallistumismaksuilla katetaan myös järjestön hallinto- ja toimintakuluja.

Zimbabwe

Zimbabwessa on tarjolla vapaaehtoistyöpaikkoja erilaisilta aloilta. Osa työpaikoista sisältää fyysistä työtä kun taas osa on toimistotyötä. Useissa projekteista työskennellään lasten tai nuorten kanssa.

Ennen varsinaista työjaksoa vapaaehtoiset osallistuvat kahden päivän orientaatioon. Tämän jälkeen vapaaehtoiset majoitetaan paikallisiin perheisiin.

Zimbabwen vapaaehtoisprojekteissa osallistumismaksu on 250-300 euroa, johon kuuluu mm. orientaatio, hallinnolliset kulut, majoitus ja ruokailut leirillä.