Cottage of Cultures

Cottage of Cultures on Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuushanke, joka on nuorten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa EU-tuettua solidaarisuustoimintaa. Hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurien-välistä vaihtoa ja vuorovaikutusta ulkomaalaisten ja paikallisten välillä Suomessa. Tapahtumissa sekä ulkomaalaiset että suomalaiset voivat kohdata ja hyödyntää tilaisuutta laajentaa näkemyksiään ja tietämystään muista kulttuureista. Joka kuukausi järjestämme tapahtuman, johon kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Jokainen tapahtuma omistetaan tietyn maan (tai kulttuurin) esittelyyn, ja sille on määritetty tietty aihe keskusteltavaksi. Tavoitteena on jakaa tietoa ihmisille erilaisista kulttuureista, edistää moninaisuutta, sekä tukea paikallisten ja ulkomaalaisten välillä tapahtuvaa kulttuurienvälistä oppimista sekä luoda uusia ystävyyksiä. 

Cottage of Cultures on onnistuneesti päättänyt ensimmäisen toimintavuotensa seitsemällä tapahtumaillalla. Lue lisää aiemmista tapahtumista sekä hankkeesta täältä.