EURES Targeted Mobility Scheme (TMS)

EURES TARGETED MOBILITY SCHEME (TMS)

Allianssin nuorisovaihto on mukana Eures-verkostossa yhteistyökumppanina ja tarjoaa tietoa Euroopassa työskentelystä. Olemme myös mukana Ruotsin työvoimaviranomaisten hallinnoinnassa TMS- hankkeessa. Target Mobility Scheme (TMS) on Euroopan Unionin aloite nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Hankkeen kautta nuorten aikuisten on mahdollista hankkia työkokemusta toisesta Euroopan Unionin maasta ja samalla kehittää omia valmiuksiaan työelämässä ja sen ulkopuolella.

Kansainvälisellä liikkuvuudella on voimauttava vaikutus kaikkiin ohjelman osapuoliin. Hankkeeseen osallistuva työntekijä tai harjoittelija saa uusia kulttuurisia ja ammatillisia kokemuksia ja työnantaja puolestaan hyötyy eri kulttuuritaustoista tulevien tiedoista ja taidoista. Ihmisten liikkuvuus tarkoittaa myös kulttuurien ja ideoiden liikkuvuutta Euroopassa.

Liikkuvuus vahvista eurooppalaista kansalaisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä vähentää stereotypioiden käyttöä ja rasismia. Liikkuvuus mahdollistaa arjen jakamisen ja tietoon perustuvan toiminnan.

Oletko

 • vähintään 18-vuotias?
 • EU:n jäsenvaltion, Norjan tai Islannin kansalainen tai onko pitkäaikainen asuinpaikkasi yhdessä näistä maista?
 • etsit työtä tai palkallista harjoittelupaikkaa?
 • halukas muuttamaan toiseen EU-maahan, Norjaan tai Islantiin saadaksesi työ- tai harjoittelupaikan?

EURES Targeted mobility scheme (TMS)  on Euroopan unionin liikkuvuushanke, joka auttaa löytämään työ- tai harjoittelupaikan toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista ja auttaa vastaavasti työnantajia löytämään päteviä työntekijöitä ja harjoittelijoita. Ohjelman tarkoituksena on löytää työnhakijoille palkattua työtä Euroopasta. Mikäli kyseessä on työpaikka, työn on kestettävä vähintään kuusi kuukautta ja harjoittelun kohdalla minimikesto on kolme kuukautta.

Nettisivuston kautta saat tietoa, voit tehdä hakuja, ja sinua autetaan myös sopivan paikan löytämisessä. Olet ehkä oikeutettu saamaan rahoitustukea kuluihin, jotka aiheutuvat haastattelusta ulkomailla ja kielikoulutuksesta, pätevyyden tunnustamisesta tai kohdemaahan muuttamisesta.  Ohjelman avulla voit päästä työurasi alkuun tai hankkia lisää oman alan työkokemusta tai sitten vaikka etsiytyä ihan uudelle alalle.

Miten voin osallistua?

TMS-projektin nettisivuilla on TMS-hankkeen osallistumisehdot ja säännöt.

Taloudellinen tuki

Kun olet löytänyt avoimen työpaikan toisesta EU-maasta ja sopinut työhaastattelusta, voit saada rahallista tukea 

 • haastattelumatkaan 110–385 euroa etäisyydestä riippuen
 • uuteen maahan asettautumiseen tai muuttoon työ- tai harjoittelupaikan varmistuttua 770–1540 euroa kohdemaasta riippuen
 • kielikoulutukseen todellisten kustannusten mukaan 2200 euroon saakka
 • pätevyyksien tunnustamiseen tasasumma 440 euroa
 • tukea perheenjäsenten muuttokustannuksiin 770-1540 euroa riippuen kohdemaasta
 • täydentävänä muuttoavustuksena enintään 550 euroa. Tämä tuki on ainoastaan eritystarpeisille hakijoille.

Tuen saannin ehtoja

 • Työsopimus pitää tehdä vähintään 6 kuukaudeksi ja työajan tulee olla vähintään 50 % kohdemaan kokoaikatyön määrästä. Harjoittelu ei voi olla keskeneräisiin opintoihin kuuluvaa vaan sen pitää olla työttömän työnhakijan työllistymiseen tähtäävää. Harjoittelusta saatavan korvauksen on täytettävä kohdemaan harjoittelua koskevat määräykset.
 • Olet yhteydessä Eures-neuvojaan kotimaassasi heti kun aloitat hakemaan töitä tai palkallista harjoittelua. Hae tukea haastattelumatkaan ja muuttokustannuksiin hyvissä ajoin etukäteen ennen kuin aloitat haastattelumatkan tai muutat maasta. Huomaathan, että TMS- tukea ei voida maksaa mikäli työnantajasi maksaa sinulle tukea matka- tai asettautumiskuluihin.
 • Työ/harjoittelupaikan pitää olla rekisteröitynyt uudessa asuinmaassaan ja hakemasi paikka pitää olla avoimessa haussa (työ- tai harjoittelupaikan ilmoitus on ehdottomasti liitettävä hakemukseen)
 • Tukea työhaastatteluun ja/tai asettautumiseen ei myönnetä myyntiä ja telemarkkinointia sisältäviin Business Support / Callcentre -tehtäviin tai provisio- ja tai urakkapalkkaisiin tehtäviin. Tukea ei myöskään voida myöntää tehtäviin kansainvälisissä tai eurooppalaisissa organisaatioissa (EU, EN, YK, OECD) eikä tehtäviin organisaatioissa, joiden pääasiallinen rahoittaja on Euroopan Unioni.

Tukea kielikoulutukseen, pätevyyksien tunnustamiseen ja täydentävään muuttoavustukseen

 • Voit hakea tukea myös kielikoulutukseen, tutkinnon tunnustamiseen tai täydentävään muuttoavustukseen erityistarpeena.
 • Päätökset tehdään tapauskohtaisesti ja tukea pitää hakea hyvissä ajoin ennen kurssin aloittamista
 • Vahvistus tuen saamisesta on saatava etukäteen, ennen kuin aloitat kielikoulutuksen. 
 • Korvaus maksetaan kuitteja vastaan takautuvasti. Otathan huomioon, että rahoitushakemukset käsitellään keskitetysti ja päätösten saaminen kestää vähintään useita viikkoja.

Miten haetaan:

Tukea hakea pitää etukäteen ennen kotimaasta lähtemistä ja uuden työn aloittamista.  

1. Täytä , tulosta ja allekirjoita hakulomake.  Löydät  hakulomakkeet ja lisätietoa täältä. Sinun tulee olla yhteydessä Eures-neuvojaan ennen hakemuksen lähettämistä ja lisätä hänen yhteystietonsa hakulomakkeeseen. Huomaa, että hakemuksessa pitää olla alkuperäinen (käsin kirjoitettu) allekirjoituksesi.

2.  Lähetä hakulomake meille sähköisesti täällä.  

3. Hakemuksen mukana tulee lähettää sähköisesti ne liitteet, jotka on lueteltu hakulomakkeessa. Liitteet voi lähettää myös jälkikäteen, mutta hakemus käsitellään vasta, kun kaikki liitteet on saatu.

Lisäksi työnantajalta tullaan pyytämään vahvistusta työpaikasta sen jälkeen kun työsuhde on alkanut. Tuki voidaan maksaa vasta työnantajalta saadun vahvistuksen jälkeen ja tuen myöntäminen kestää yleensä useamman viikon.

Mistä saa lisätietoa?

Perustietoa TMS-hankkeesta löydät Euroopan komission EURES-sivuilta.

Lisäksi tältä Ruotsin työvoimahallinnon nettisivulta löydät paljon hyödyllistä tietoa ja TMS-tuen hakulomakkeet

Kysyttävää? Jos sinulle jäi kysyttävää, ole yhteydessä TE-toimistoon, Eures-neuvojaan tai lähetä sähköpostia Allianssin nuorisovaihtoon osoitteeseen  eures@alli.fi

Lisätietoa Eures-verkostosta.

EURES TMS -harjoittelut

EURES TMS -ohjelmassa on myös harjoitteluosio eli harjoittelutukea voi hakea jos lähtee toiseen Euroopan Unionin maahan palkalliseen harjoitteluun vähintään 3 kuukaudeksi. Tuen saannissa on samat rajoitukset kuin yleisessä asettautumistuessa liittyen työtehtäviin sekä kansainvälisiin organisaatioihin. Harjoittelun kesto on oltava vähintään 3 kuukautta.

Harjoittelusopimuksen tulee tarjota samantyyppiset ehdot kuin tavallisessa työsuhteessa (korvaus  ja kirjallinen sopimus)

Harjoittelu noudattaa kansallista työlainsäädäntöä ja varmistaa riittävä suoja (mm. sosiaaliturva, sairaus- ja tapaturmavakuutus jne).

Lisäksi TMS:n kautta harjoittelupaikkaa tarjoavien työnantajien tulee järjestää taitoja kehittävää työharjoittelua ja sekä  asianmukaista mentorointia isäntäorganisaatiossa koko jakson ajan . Työnantaja antaa harjoittelun jälkeen  todistuksen, jossa tunnustetaan virallisesti harjoittelun aikana hankitut tiedot, taidot ja pätevyys yrityksen/kansallisen käytännön mukaisesti.

TMS ei kata harjoittelujaksoja, jotka ovat osa pakollisia ammattipätevyys-vaatimuksia (ns. säännellyissä  ammateissa, kuten laki, lääketiede ja arkkitehtuuri).

Harjoittelupaikat katsotaan tukikelpoisiksi vain, jos ne tarjoavat todellisen mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja vahvistavat hänen työllistymismahdollisuuksiaan harjoittelun päätyttyä.

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan harjoittelutukea (tai tarjoamaan harjoittelupaikkaa), ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja eures@alli.fi