EURES

EURES-tuella Eurooppaan

Vuonna 1994 perustettu EURES on työllisyyspalvelujen eurooppalainen yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Verkostossa on aina tehty työtä sen varmistamiseksi, että Euroopan kansalaiset saavat samat mahdollisuudet katsomatta kieli- ja kulttuurieroihin, byrokratian haasteisiin, erilaiseen palvelussuhdelainsäädäntöön ja puutteisiin tutkintojen tunnustamisessa kaikkialla Euroopassa.

Vinkkejä työnhakuun

Eures-portaalista löytyy monenlaista hyödyllistä tietoa.

 Jos rekisteröidyt käyttäjäksi, voit tehdä omilla sivuilla mm. CV:n ja osaamispassin.

Kannattaa tutustua myös European Online Job Days -portaaliin https://www.europeanjobdays.eu/en. Siellä voit osallistua online-rekrytointitapahtumiin.

Hakemuksen ja CV:n kirjoittaminen

Työpaikkailmoituksesta useimmiten selviää, millaista hakemusta työnantaja toivoo. Hakukirjeen ja CV:n sisällöt ovat yleensä samantyyppiset kuin Suomessa. 

Käytännöissä on kuitenkin maakohtaisia eroja, esimerkiksi suosittelijoiden yhteystietoja kysytään joissakin maissa ja esimerkiksi Saksassa myös todistusjäljennöksiä.

Voit kysyä maakohtaisista käytännöistä kohdemaan Eures-neuvojilta, joiden yhteystiedot löydät Eures-portaalista

Maakohtaisia vinkkejä hakemuksen ja CV:n tekoon löytyy ja Eures-portaalin Elin- ja työskentelyolot-osiosta Työpaikan löytäminen-osion alta. Esimerkiksi Saksan vinkit

Lue maakohtaista tietoa työnhakumenettelyistä myös "Valmiina lähtöön?" -oppaasta, jonka löydät Euroopan komission sivuilta. 

Eurodeskin Euro-Working-esitteestä löytyy vinkkejä CV:n tekoon sekä yleistä tietoa kansainvälisestä työnhausta Euroopassa.

CV:n pohjana useimmiten kannattaa käyttää Europassi-ansioluettelomallia, jonka voi sitten muokata maakohtaiseksi: https://europa.eu/europass/fi

Europassi on kehitetty kansainvälistä työnhakua varten ja sen avulla voit helposti esittää työnantajalle kokonaiskuvan ammattitaidostasi ja osaamisestasi.

Muita vinkkejä/lähteitä:

Maastamuuttajan muistilista: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/toihin_ulkomaille/muistilista/index.html


TARGETED MOBILITY SCHEME TMS

Allianssin nuorisovaihto on mukana Eures-verkostossa yhteistyökumppanina ja tarjoaa tietoa Euroopassa työskentelystä. Olemme myös mukana Ruotsin työvoimaviranomaisten hallinnoinnassa TMS- hankkeessa. Target Mobility Scheme (TMS) on Euroopan Unionin aloite nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Ohjelman kautta nuorten aikuisten on mahdollista hankkia työkokemusta toisesta Euroopan Unionin maasta ja samalla kehittää omia valmiuksiaan työelämässä ja sen ulkopuolella.

Kansainvälisellä liikkuvuudella on voimauttava vaikutus kaikkiin ohjelman osapuoliin. Ohjelmaan osallistuva työntekijä tai harjoittelija saa uusia kulttuurisia ja ammatillisia kokemuksia ja työnantaja puolestaan hyötyy eri kulttuuritaustoista tulevien tiedoista ja taidoista. Ihmisten liikkuvuus tarkoittaa myös kulttuurien ja ideoiden liikkuvuutta Euroopassa.

Liikkuvuus vahvista eurooppalaista kansalaisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä vähentää stereotypioiden käyttöä ja rasismia. Liikkuvuus mahdollistaa arjen jakamisen ja tietoon perustuvan toiminnan.

Oletko

 • vähintään 18-vuotias?
 • EU:n jäsenvaltion, Norjan tai Islannin kansalainen tai onko pitkäaikainen asuinpaikkasi yhdessä näistä maista?
 • etsit työtä tai palkallista harjoittelupaikkaa?
 • halukas muuttamaan toiseen EU-maahan, Norjaan tai Islantiin saadaksesi työ- tai harjoittelupaikan?

European Targeted mobility scheme (TMS) -hanke on Euroopan unionin liikkuvuusohjelma, joka auttaa EU-kansalaisia löytämään työ- tai harjoittelupaikan toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista ja auttaa vastaavasti työnantajia löytämään päteviä työntekijöitä ja harjoittelijoita. Ohjelman tarkoituksena on löytää työnhakijoille palkattua työtä Euroopasta. Mikäli kyseessä on työpaikka, työn on kestettävä vähintään kuusi kuukautta ja harjoittelun kohdalla minimikesto on kolme kuukautta.

Nettisivuston kautta saat tietoa, voit tehdä hakuja, ja sinua autetaan myös sopivan paikan löytämisessä. Olet ehkä oikeutettu saamaan rahoitustukea kuluihin, jotka aiheutuvat haastattelusta ulkomailla ja kielikoulutuksesta, pätevyyden tunnustamisesta tai kohdemaahan muuttamisesta.  Ohjelman avulla voit päästä työurasi alkuun tai hankkia lisää oman alan työkokemusta tai sitten vaikka etsiytyä ihan uudelle alalle.

Miten voin osallistua?

TMS-projektin nettisivuilla on TMS-ohjelman osallistumisehdot ja säännöt.

Taloudellinen tuki

Kun olet löytänyt avoimen työpaikan toisesta EU-maasta ja sopinut työhaastattelusta, voit saada rahallista tukea 

 • haastattelumatkaan 110–385 euroa etäisyydestä riippuen
 • uuteen maahan asettautumiseen tai muuttoon työ- tai harjoittelupaikan varmistuttua 770–1540 euroa kohdemaasta riippuen
 • kielikoulutukseen todellisten kustannusten mukaan 2200 euroon saakka
 • pätevyyksien tunnustamiseen tasasumma 440 euroa
 • tukea perheenjäsenten muuttokustannuksiin 770-1540 euroa riippuen kohdemaasta
 • täydentävänä muuttoavustuksena enintään 550 euroa. Tämä tuki on ainoastaan eritystarpeisille hakijoille.

Tuen saannin ehtoja

 • Työsopimus pitää tehdä vähintään 6 kuukaudeksi ja työajan tulee olla vähintään 50 % kohdemaan kokoaikatyön määrästä. Harjoittelu ei voi olla keskeneräisiin opintoihin kuuluvaa vaan sen pitää olla työttömän työnhakijan työllistymiseen tähtäävää. Harjoittelusta saatavan korvauksen on täytettävä kohdemaan harjoittelua koskevat määräykset.
 • Olet yhteydessä Eures-neuvojaan kotimaassasi heti kun aloitat hakemaan töitä tai palkallista harjoittelua. Hae tukea haastattelumatkaan ja muuttokustannuksiin hyvissä ajoin etukäteen ennen kuin aloitat haastattelumatkan tai muutat maasta. Huomaathan, että TMS- tukea ei voida maksaa mikäli työnantajasi maksaa sinulle tukea matka- tai asettautumiskuluihin.
 • Työ/harjoittelupaikan pitää olla rekisteröitynyt uudessa asuinmaassaan ja hakemasi paikka pitää olla avoimessa haussa (työ- tai harjoittelupaikan ilmoitus on ehdottomasti liitettävä hakemukseen)
 • Tukea työhaastatteluun ja/tai asettautumiseen ei myönnetä myyntiä ja telemarkkinointia sisältäviin Business Support / Callcentre -tehtäviin tai provisio- ja tai urakkapalkkaisiin tehtäviin. Tukea ei myöskään voida myöntää tehtäviin kansainvälisissä tai eurooppalaisissa organisaatioissa (EU, EN, YK, OECD) eikä tehtäviin organisaatioissa, joiden pääasiallinen rahoittaja on Euroopan Unioni.

Tukea kielikoulutukseen, pätevyyksien tunnustamiseen ja täydentävään muuttoavustukseen

 • Voit hakea tukea myös kielikoulutukseen, tutkinnon tunnustamiseen tai täydentävään muuttoavustukseen erityistarpeena.
 • Päätökset tehdään tapauskohtaisesti ja tukea pitää hakea hyvissä ajoin ennen kurssin aloittamista
 • Vahvistus tuen saamisesta on saatava etukäteen, ennen kuin aloitat kielikoulutuksen. 
 • Korvaus maksetaan kuitteja vastaan takautuvasti. Otathan huomioon, että rahoitushakemukset käsitellään keskitetysti ja päätösten saaminen kestää vähintään useita viikkoja.

Miten haetaan:

Tukea hakea pitää etukäteen ennen kotimaasta lähtemistä ja uuden työn aloittamista.  Löydät  hakulomakkeet ja lisätietoa täältä.

1. Täytä hakulomake, tulosta, allekirjoita ja lähetä se meille skannattuna osoitteeseen eures@alli.fi.  Sinun tulee olla yhteydessä Eures-neuvojaan ennen hakemuksen lähettämistä ja lisätä hänen yhteystietonsa hakulomakkeeseen. Huomaa, että hakemuksessa pitää olla alkuperäinen (käsin kirjoitettu) allekirjoituksesi.

2. Hakemuksen mukana pitää lähettää sähköisesti ne liitteet, jotka on lueteltu hakulomakkeessa. Liitteet voi lähettää myös jälkikäteen, mutta hakemus käsitellään vasta, kun kaikki liitteet on saatu.

Lisäksi työnantajalta tullaan pyytämään vahvistusta työpaikasta sen jälkeen kun työsuhde on alkanut. Tuki voidaan maksaa vasta työnantajalta saadun vahvistuksen jälkeen ja tuen myöntäminen kestää yleensä useamman viikon.

Mistä saa lisätietoa?

Perustietoa TMS-hankkeesta löydät Euroopan komission EURES-sivuilta.

Lisäksi tältä Ruotsin työvoimahallinnon nettisivulta löydät paljon hyödyllistä tietoa ja TMS-tuen hakulomakkeet

Kysyttävää? Jos sinulle jäi kysyttävää, ole yhteydessä TE-toimistoon, Eures-neuvojaan  tai lähetä sähköpostia Allianssin nuorisovaihtoon osoitteeseen  eures@alli.fi

Lisätietoa Eures-verkostosta