Eurooppalaisia vapaaehtoisia  toimintaan ? 

Allianssin nuorisovaihto on aktiivinen toimija Euroopan Unionin Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmassa ja tarjoamme 18-30 -vuotiaille eurooppalaisille (myös suomalaisille) nuorille aikuisille vapaaehtoispaikkoja Suomessa yhteistyössä paikallisten vastaanottavien tahojen kanssa.

Teemme mielellämme yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä kauttamme sijoitetaan eurooppalaisia vapaaehtoisia Suomessa 1-12 kuukaudeksi useisiin kansanopistoihin sekä erilaisiin kulttuuriin, ympäristöön, sosiaalialaan ja liikuntaan liittyyviin hankkeisiin ja organisaatioihin eri puolilla Suomea.

 Järjestämme myös vuosittain useita vapaaehtoistiimejä, joiden kautta noin kymmenestä eurooppalaisesta ja suomalaisesta koostuva  vapaaehtoisten ryhmä tekee vaihtelevia vapaaehtoistehtäviä,  elää yhdessä ja tutustuu suomalaiseen elämänmenoon parin viikon ajan.  Parin viikon vapaaehtoistiimit ovat työskennelleet esimerkiksi ympäristöön ja erilaisiin tapahtumien järjestämiseen liittyvissä hankkeissa. He ovat olleet siivoamassa rantoja,/ympäristöä,  kitkemässä vieraslajeja,  järjestämässä elokuva- ja indiefestivaaleja, tekemässä norppaturvallisia katiskoja, kunnostamassa rakennuksia, ryhmäyttämässä koululaisia, toteuttamassa ympäristökasvatusta ja monessa muussa. Tiimit ovat erinomainen tapa saada eurooppalaista ulottuvuutta toimintaan ja samalla myös viestiä oman organisaation aktiviteeteista..  

Tulijoita Suomeen on paljon ja etsimme uusia yhteistyötahoja toteuttamaan tätä toimivaa ja kaikille osapuolille mielekästä kansainvälistä toimintaa. Eli jos mielessä on hanke, tapahtuma tai kampanja, jossa olisi tarvetta innostuneille vapaaehtoisille niin ideoimme mielellämme kanssanne lisää.  

Eli mikäli eurooppalaisten vapaaehtoisten isännöinti kiinnostaa, mutta EU-hankehallintoon liittyvät byrokratian kiemurat eivät ole tuttuja tai niihin perehtymiseen ei tunnu aika riittävän niin otathan meihin yhteyttä ja mietitään yhdessä mikä olisi teidän organisaatiolle paras tapa saada eurooppalaisia vapaaehtoisia toimintaanne.

https://www.nuorisovaihto.fi/nuorisovaihto/toiminta-suomessa/

Lisätietoja puh. 040 900 4891, sähköposti tiina.hokkanen@alli.fi

Mitä organisaatio hyötyy Euroopan solidaarisuusjoukoista?

Euroopan solidaarisuusjoukot hyödyttää organisaatioita monin eri tavoin. Ohjelma voi esimerkiksi:

 • toimia kotikansainvälistymisen työvälineenä
 • tukea nuorisotakuun toteuttamista tarjoamalla kohderyhmänne nuorille mielekästä, työllistymistä tukevaa tekemistä jopa vuodeksi
 • toimia työvälineenä organisaatioille, jotka tukevat nuorten omaehtoista toimintaa kotimaassa
 • tuoda kansainvälistä lisäarvoa ja ylimääräisen käsiparin toimintaanne ulkomaisen vapaaehtoisen muodossa
 • antaa mahdollisuuden kokeilla uutta ja luoda jotain konkreettista ja kivaa, jonka keskiössä ovat nuorten osallistuminen ja oma tekeminen.

Mitä solidaarisuustoiminnalla tarkoitetaan?

Solidaarisuudella tarkoitetaan yhteisvastuuta ja yhteenkuuluvuutta, jossa keskeistä on yhteiskunnallisten epäkohtien tunnistaminen ja halu toimia niiden muuttamiseksi. Solidaarisuudelle tunnusomaista on myös:

 • inhimillistä kanssakäymistä estävien vastakkainasettelujen tunnistaminen ja purkaminen
 • vaiettujen, hiljaisten, piiloon jäävien ilmiöiden ja ihmisryhmien esiin nostaminen.

Solidaarisuutta ja ohjelman tavoitteita voi edistää useilla aloilla kuten:

 • nuorisotyössä ja nuorten harrastustoiminnan parissa
 • ympäristönsuojelussa tai muussa ympäristöön liittyvässä toiminnassa
 • vähemmistöjen ja erityisryhmien parissa
 • erilaisissa kansalaisjärjestöissä
 • sosiaalialalalla 
 • taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön saralla
 • laaja-alaisesti julkisella sektorilla.

Solidaarisuutta edistävän toiminnan ei tarvitse olla mitään suurta ja erikoista. Suomessa on laaja kirjo yleishyödyllisiä toimijoita, jotka vastaavat erilaisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin paikallisella, alueellisella tai kansallisella toiminnalla.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelu tarjoaa nuorelle mahdollisuuden toimia paikallisen yhteisön hyväksi ja oppia uutta. Palvelu voidaan suorittaa joko toisessa maassa tai kotimaassa.

Nuorelle vapaaehtoispalveluun osallistuminen on oppimiskokemus, jossa nuori saa uusia kokemuksia ja oppii uusia taitoja. Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelu vahvistaa nuoren työelämätaitoja ja kokemusta aktiivisesta kansalaisuudesta. Samalla nuori toimii paikallisyhteisön hyväksi ja saa kokemuksen eurooppalaisen solidaarisuuden toteuttamisesta.

Vapaaehtoispalvelu voi liittyä esimerkiksi nuorisotyöhön, kulttuuritoimintaan, ympäristöön, ilmastonmuutoksen torjuntaan, erityisryhmiin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Vapaaehtoisjakson voi tehdä muun muassa järjestössä, kunnassa tai seurakunnassa.

Vapaaehtoispalveluhankkeisisa voi toimia sekä julkiset että yksityiset organisaatiot, joiden toiminta sopii ohjelman tavoitteisiin ja arvoihin. Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoiset voivat osallistua toimintoihin, jotka ovat luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia.

Euroopan Unionin tuella voi kattaa vapaaehtoisten majoitus- ja ruokailukuluja ja vapaaehtoiset ovat vakuutettuja koko jakson ajan.

Vastaanottava organisaatio

 • toimii siinä maassa, jossa nuori tekee vapaaehtoispalvelun
 • huolehtii muun muassa nuoren majoituksesta, perehdyttämisestä ja nuoren tukemisesta vapaaehtoispalvelun ajan.

Pitkäkestoinen vapaaehtoispalvelu

 • kesto 2–12 kuukautta
 • tarkoitettu kaikille nuorille

Lyhytkestoinen vapaaehtoispalvelu

 • kesto 2 viikkoa – 2 kuukautta
 • tarkoitettu enemmän tukea tarvitseville nuorille

Vapaaehtoistiimit

 • vapaaehtoistiimi koostuu 10–40 nuoresta. Nuoria pitää olla vähintään kahdesta maasta
 • osallistujiksi pyritään saamaan mukaan myös nuoria, joilla on muita heikommat mahdollisuudet kansainvälistymiseen
 • kesto 2 viikkoa – 2 kuukautta

Euroopan Solidaarisjoukot-ohjelman rahoitustuella katetaan vapaaehtoistyöhön liittyviä kuluja.

Matkatuki (Travel)

 • 20–820 euroa/osallistuja
 • korvaa vapaaehtoisen  matkakustannuksia kotoa vapaaehtoispaikalle ja takaisin
 • tuki määräytyy matkustuskilometrien mukaan
 • matkan laskemiseen käytetään Euroopan komission etäisyyslaskuria.

Toimintakustannukset (Organisational support)

 • korvaus lasketaan sen mukaan, missä maassa vapaaehtoispalvelu suoritetaan, kuinka kauan se kestää ja kuinka monta osallistujaa siinä on
 • kattaa kustannuksia, jotka liittyvät suoraan vapaaehtoispalvelun toteuttamiseen (paikallisliikenne, asuminen, ruokailu, työhön ohjaaminen, mentorointi).

Taskuraha (Pocket money)

 • kattaa vapaaehtoisen henkilökohtaisia kuluja
 • Suomessa 5 euroa/vapaaehtoinen/päivä.

Kielituki (Linguistic support)

 • koskee vain pitkäkestoisia yli 2 kuukautta kestäviä vapaaehtoispalveluhankkeita
 • 150 euron kielivalmennustuki vapaaehtoisen kielen opiskeluun.