I've - I have experienced

Mitä vapaaehtoistyössä voi oppia? I’VE -menetelmä tekee vapaaehtoisten taidot näkyviksi

Vapaaehtoistyössä voi oppia uusia taitoja ja kehittää itsetuntemustaan. Vaikka moni kokee vapaaehtoistyön voimauttavana, on yleistä, että vapaaehtoistyössä opittuja taitoja ei osata tunnistaa.

Haasteeseen vastaamiseksi käynnistettiin kansainvälinen I’VE – I have experienced -yhteistyöhanke, jossa kehitettävien vertaisarviointimenetelmän ja mobiilisovelluksen avulla tehdään näkyväksi vapaaehtoistyössä opittuja asioita. Vuosina 2015-2016 toteutetussa hankkeessa oli mukana yhteensä 12 kansainvälistä vapaaehtoistyöjärjestöä, kaksi tutkimuslaitosta, joista toinen suomalainen Nuorisotutkimusverkosto, sekä kaksi vapaaehtoistyöverkostoa.

I’VE -hanke auttaa vapaaehtoisina toimineita tunnistamaan vapaaehtoistyössä kartuttamiaan arvokkaita taitoja, kuten johtajuutta, empatiaa ja organisointitaitoja. Monet vapaaehtoistyössä kehittyneet taidot ovat kysyttyjä myös työelämässä. Hankkeessa kehitetyn I'VE –menetelmän avulla tunnistetaan vapaaehtoistyössä tapahtuvaa non-formaalia oppimista ja tehdään vertaisarviointiatyöpajatyöskentelynä. 

Allianssin nuorisovaihto oli mukana kokeilemassa ja kehittämässä sovellusta. Järjestimme työpajoja, jossa vapaaehtoistyössä olleet kokeilivat sovellusta ja kartoittivat, millaisia taitoja he ovat itse oppineet vapaaehtoistyössä. Nuorisovaihdon työpajasta saama palaute ja kehitysehdotukset ovat mukana I'VE-metodologian kehitystyössä. 

I’VE hankkeessa keskeisimmiksi vapaaehtoistyössä opituiksi taidoiksi lukeutuvat 

  • Henkilökohtaiset kompetenssit, kuten itseohjautuvuus, omaa oppimista tukevat taidot, oma-aloitteisuus ja vastuunottokyky
  • Sosiaaliset taidot, kuten tiimityötaidot, viestinnälliset taidot, osallistumistaidot ja johtajuus
  • Kulttuurienväliseen ymmärrykseen liittyvät taidot, kuten avarakatseisuus, vieraan kielen taidot ja kulttuurillinen tietoisuus.

Lisätietoja ja hankkeessa  kehitetyt työkalut löytyvät I'VE - I Have Experienced -hankkeen verkkosivuilta. 

Hanketta koordinoi Lunaria ja se sai rahoituksensa Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelmasta.