Mentorointi-koulutus Tsekissä

Tsekissä Tsekkaamassa, mitä on hyvä mentorointi! 

Allianssin nuorisovaihdon aktiivitoimikunnan jäsen Annukka osallistui keväisessä Tsekissä 7.-12.3. järjestettyyn koulutukseen, jossa yli 10 eri maasta tulevat osallistujat pääsivät kehittämään valmiuksiaan toimia kansainvälisten vapaaehtoisten mentorina. Koulutuksen järjesti Kuro Hradec Králové -järjestö. 

Koulutuksen päivät koostuivat luennoista, peleistä ja opitun reflektoinnista. Mentorina toimimista käytiin läpi erilaisin harjoittein, hyödyntäen esimerkiksi esityksiä, teatteria ja työstämällä opetussisältöä, kuten videoita ja tietovisoja tuleville mentoreille.

Koulutukseen osallistuvia nuoria luokkahuoneessa työskentelemässä lattialle levitetyn pitkän paperin ääressä.