Miksi Allianssin nuorisovaihto?

Tässä neljä mielestämme keskeistä syytä:

1. Olemme kokenut toimija kansainvälisissä liikkuvuusohjelmissa

Olemme järjestäneet erilaisia vaihto-ohjelmia vuodesta 1993 lähtien, ja tarjonneet kansainvälistymismahdollisuuksia  yli 20 000 nuorelle aikuiselle.  Suurin osa osallistujistamme on 18-30 -vuotiaita, mutta vaihtoehtoja on myös nuoremmmille ja vanhemmille kohderyhmille. Olemme kokenut ja asiantunteva toimija, jolla on laajat yhteistyöverkostot.

Voittoa tavoittelemattomana tahona pystymme tarjoamaan monipuolisen ohjelmavalikoiman. Suurin osa ohjelmistamme on EU-tuettuja ( Erasmus+  ja Euroopan solidaarisuusjoukot)  eikä niihin osallistumisesta aiheudu lähtijälle kuluja.  Pyrimme mahdollistamaan kaikkien kiinnostuneiden nuorten osallistumisen kansainväliseen toimintaan ja tarjoamme tuettuja vaihtoehtoja myös vaikeammissa elämäntilanteissa oleville nuorille. 

Maksullisissa ohjelmissamme on edulliset ohjelmamaksut, joilla  katetaan toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kuluja ja varmistetaan laadukas ja turvallinen ohjelma osallistujille. 

Ohjelmiimme osallistuneet ovat tervetulleita osallistumaan toimintaamme ja sen kehittämiseen kotimaahan paluun jälkeen esimerkiksi lähtijävalmennuksissa, kouluvierailuilla ja erilaisissa tapahtumissa.

2. Saat henkilökohtaista palvelua

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua läpi hakuprosessin ja ohjelmaan osallistumisen. Autamme osallistujia kaikissa ohjelmiimme osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme hakijoiden tukena sopivan ohjelman valitsemisesta lähtien aina kotimaahan paluuseen asti.

Tavoitteenamme on, että ulkomaanjakso on osallistujalle mahdollisimman antoisa, minkä vuoksi panostamme osallistujien perehdytykseen ja tukeen. Osallistujien käytössä on sähköinen perehdytysmateriaali ja lähtijävalmennuksia reissuun valmistautumista varten. Useisiin ohjelmiin kuuluu myös valmennuksia kohdemaassa .

3. Huolella valitut yhteistyökumppanit ja verkostot

Toimimme huolella valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallinen yhteystoimisto on osallistujan tukena koko kohdemaassa oleskelun ajan. Useat yhteystoimistot järjestävät perehdytystä ohjelman alussa sekä säännöllisiä tapaamisia osallistujille, ja heihin voi olla yhteydessä koko oleskelun ajan. 

Olemme jäsenenä kansainvälisissä ja kotimaisissa verkostoissa ja noudatamme niiden laatuperiaatteita. Keskeisin ulkomaisista yhteistyöverkostoistamme on Alliance of European Voluntary Service Organisations -järjestö. Suomessa Allianssin nuorisovaihto on jäsenenä Kansainvälisen Vapaaehtoistyön KaVa-verkostossa, johon kuuluvat myös Kansainvälinen Vapaaehtoistyö KVT sekä Maailmanvaihto-ICYE. Verkosto on yhteisesti määritellyt kansainvälisen vapaaehtoistyön laatukriteerit. 

Toimimme Allianssi-talossa Pasilassa yhdessä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n sekä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa tavoitteenamme edistää suomalaisten nuorten hyvinvointia ja globaalia osallisuutta.

4. Toimintaamme ohjaavat arvot

Allianssin nuorisovaihto edistää globaalia ymmärrystä ja kulttuurien välistä oppimista kansainvälisen yhteistyön ja  erilaisten vaihto-ohjelmien kautta. Haluamme tarjota erilaisista taustoista tuleville nuorille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, non-formaaliin oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Keskeisiä toimintaamme ohjaavia arvoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä kestävän kehityksen periaatteet. Edistämme näiden arvojen toteutumista muun muassa tarjoamalla tuettuja kansainvälistymismahdollisuuksia ja työskentelemällä paremman maailman puolesta niin ruohonjuuritasolla kuin strategisissa hankkeissa ja vaikuttamistyössä yhteistyöverkostojemme kanssa. Lisätietoa liitteissä alla.