Miksi lähteä maailmalle Allianssin nuorisovaihdon kautta?

Tässä neljä mielestämme keskeistä syytä:

1. Olemme kokenut toimija kansainvälisissä liikkuvuusohjelmissa

Olemme järjestäneet erilaisia vaihto-ohjelmia vuodesta 1993 lähtien, ja kauttamme on lähtenyt maailmalle jo lähes 20 000 nuorta aikuista. Suurin osa lähtijöistä on 18-30 -vuotiaita, mutta tarjolla on ohjelmia myös nuoremmmille ja vanhemmille kohderyhmille. Olemme kokenut ja asiantunteva toimija, jolla on laajat yhteistyöverkostot.

Voittoa tavoittelemattomana tahona pystymme tarjoamaan monipuolisen ohjelmavalikoiman järkevään hintaan.  Ohjelmamaksuilla katetaan toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kuluja ja varmistetaan laadukas ja turvallinen ohjelma osallistujille. Osa ohjelmistamme on Erasmus+-tuettuja eikä niihin osallistumisesta aiheudu lähtijälle kuluja.

Ohjelmiimme osallistuneet ovat tervetulleita osallistumaan nuorisovaihdon toimintaan ja sen kehittämiseen kotimaahan paluun jälkeen esimerkiksi lähtijävalmennuksissa, kouluvierailuilla ja erilaisissa tapahtumissa.

2. Saat henkilökohtaista palvelua

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua läpi hakuprosessin ja ohjelmaan osallistumisen. Neuvomme mielellämme osallistujia kaikissa ohjelmiimme osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme hakijoiden tukena sopivan ohjelman valitsemisesta lähtien aina kotimaahan paluuseen asti.

Tavoitteenamme on, että ulkomaanjakso on osallistujalle mahdollisimman antoisa, minkä vuoksi panostamme osallistujien perehdytykseen ja tukeen. Osallistujien käytössä on laaja sähköinen perehdytysmateriaalimme ja mahdollisuus osallistua touko- ja elokuussa järjestettäviin yhteisiin lähtijävalmennuksiin matkaan valmistautumista varten. Useisiin ohjelmiin kuuluu myös ennen lähtöä järjestettävä ohjelmakohtainen lähtijätapaaminen ja/tai kohdemaassa oleskelun alussa järjestettävä orientaatiojakso.

3. Huolella valitut yhteistyökumppanit ja verkostot

Toimimme huolella valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallinen yhteystoimisto on osallistujan tukena koko kohdemaassa oleskelun ajan. Useat yhteystoimistot järjestävät perehdytystä ohjelman alussa sekä säännöllisiä tapaamisia osallistujille, ja heihin voi olla yhteydessä koko oleskelun ajan. 

Olemme jäsenenä kansainvälisissä ja kotimaisissa verkostoissa ja noudatamme niiden laatuperiaatteita. Keskeisin ulkomaisista yhteistyöverkostoistamme on Alliance of European Voluntary Service Organisations -järjestö. Suomessa Allianssin nuorisovaihto on jäsenenä Kansainvälisen Vapaaehtoistyön KaVa-verkostossa, johon kuuluvat myös Kansainvälinen Vapaaehtoistyö KVT sekä Maailmanvaihto-ICYE. Verkosto on yhteisesti määritellyt kansainvälisen vapaaehtoistyön laatukriteerit. 

Toimimme Allianssi-talossa Pasilassa yhdessä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n sekä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa tavoitteenamme edistää suomalaisten nuorten hyvinvointia ja globaalia osallisuutta.

4. Toimintaamme ohjaavat arvot

Allianssin nuorisovaihto pyrkii edistämään globaalia ymmärrystä ja kulttuurien välistä oppimista kansainvälisen yhteistyön ja nuorten vaihto-ohjelmien kautta. Haluamme tarjota erilaisista taustoista tuleville nuorille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, non-formaaliin oppimiseen ja aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseen. Keskeisiä toimintaamme ohjaavia arvoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus sekä kestävän kehityksen periaatteet. Edistämme näiden arvojen toteutumista muun muassa tarjoamalla tuettuja kansainvälistymismahdollisuuksia ja tuomalla teemoja esiin ruohonjuuritason projekteissa ja yhteistyöverkostojemme kanssa toteutetuissa kampanjoissa.