IVS4Life-koulutus Alankomaissa 2021

IVS4Life-koulutus Alankomaissa 2021

Allianssin nuorisovaihto oli mukana kesäkuussa 2021 järjestetyssä virtuaalisessa IVS4Life-koulutuksessa. Koulutuksen tarkoituksena oli tarjota tuleville leiriohjaajille innovatiivisia välineitä tukea kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja osallistujien henkilökohtaista kasvua vapaaehtoisleirin aikana. Koulutuksen aikana opittiin hyödyntämään etenkin osallistavan teatterin menetelmiä leiriohjaajana, esimerkiksi ryhmäytymisen tukemisessa, ongelmanratkaisussa, kulttuurienvälisessä kommunikaatiossa sekä arvioinnissa ja reflektoinnissa.

Koulutus on kaksiosainen, jonka lisäksi osallistujan tulee toimia leiriohjaajana kesän 2021 kansainvälisellä vapaaehtoisleirillä. Koulutuksen toinen osa, arviointitapaaminen järjestetään Alankomaissa syksyllä 2021.

Nuoria aikuisia istumassa piirissä nurmikolla puiden varjossa