Ukraina-yhteisöillallinen 31.1.23 klo 18 / Ukrainian Community Dinner on 31.1.23 at 6pm

20.1.2023

In English below. 

Järjestämme yhdessä Ukrainalaisen keskuksen ja Anarkistimarttojen kanssa Ukraina-yhteisöillallisen, jossa pääset kuulemaan heidän yhteisestä hankkeestaan Neulekerhosta. Pääset tukemaan heidän toimintaansa konkreettisesti itse valitsemallasi lahjoitussummalla, esim. 5-15€. Maksaessasi lahjoitussumman pääset myös nauttimaan maukkaasta ukrainalaisesta borssikeitosta. Yhdessä kerätty lahjoitussumma menee kokonaisuudessaan neulekerhon tukemiseen. 

Anarkistimartat on kohta 16 vuotta vanha Marttayhdistys, yksi monesta Marttayhdistyksestä, jotka kaikki ovat mukana Marttaliiton toiminnassa. Anarkistimarttoihin kuuluu yli 300 jäsentä ja se toimii pääkaupunkiseudulla. Yhdistyksellä on monenlaista toimintaa: lukupiiri, neulekerho, saunaklubi, petanquen peluuta, kulttuuri-iltoja ja mitä milloinkin jäsenet keksivät esittää hallitukselle. 

Neulekerho valitsee vuosittain hyväntekeväisyyskohteen, johon neulotaan mm. sukkia, peittoja ja pipoja. Kohteina ovat olleet eri tahot vauvoista senioreihin ja tänä vuonna kohteena on ukrainalaiset - sotilaat ja kaikki sodasta kärsivät. Tapahtuman aikana tehdyillä lahjoituksilla hankimme rahalla lisää lankoja ja puikkoja, jotta voimme lämmittää ukrainalaisten päitä ja jalkoja.

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa perusti Ukrainalaisen keskuksen huhtikuussa 2022. Sen tavoitteena on tuoda ukrainalaisia yhteen luomalla heille yhteinen tila, jakaa tietoa Ukrainasta sekä vahvistaa ukrainalaisten ja suomalaisten välisiä siteitä. Ukrainalainen keskus järjestää mm. koulutustoimintaa, harrastuskerhoja ja erilaisia tapahtumia. 

Tapahtuman aikana pääset siis kuulemaan sekä Anarkistimarttojen että Ukrainalaisen keskuksen toiminnasta, heidän yhteishankkeesta neulekerhosta, syömään ukrainalaista borssikeittoa, sekä kuuntelemaan ukrainalaisen keskuksen kuoron esitystä. Luvassa on siis musiikkia, soppaa, uusien ihmisten tapaamista sekä mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti ukrainalaisten hyvinvointiin lahjoituksen muodossa. 

Tapahtuma järjestetään suomeksi ja  englanniksi ja kaikenikäiset osallistujat ovat tervetulleita. Allianssi-Taloon on esteetön pääsy pyörätuolilla. Jos haluat kysyä lisää esteettömyydestä, ota yhteyttä hakemukset@alli.fi.

Ilmoittauduthan tapahtumaan etukäteen, jotta teemme tarpeeksi soppaa täältä.  

Ukraina-yhteisöillallinen järjestetään osana Erasmus+ kehittämishanketta “Soup Sharing”. Lue lisää täältä

Donate, enjoy soup, socialise, and contribute to the community during the Ukrainian Community Dinner!

We are organizing a Ukrainian Community Dinner together with Anarkistimartat and the Ukrainian Community Center. During the event, you’ll get to hear about their common project, the Knitting club. You’ll get to support their activities in a concrete way by making a donation of your choice, for example 5 to 15€. When making a donation, you’ll also get to enjoy a bowl of delicious Ukrainian borsch soup. The donation amount collected together will go to support the Knitting club.

Anarkistimartat (The Anarchist Marthas) was founded almost 16 years ago, and it is one of many local Martha clubs that are all part of the Martha association.  Anarkistimartat has over 300 members and they are active in Finland’s capital region. They have many kinds of activities: reading circle, knitting club, sauna club, petanque games, cultural evenings and whatever the members come up with to present to the board.

Every year, the Knitting club chooses a charity target, for which they knit e.g. socks, blankets and beanies. The targets have been different parties, from babies to seniors, and this year the target is Ukrainians - soldiers and all those affected by the war. With the donations made during the event, we will use the money to buy more threads and knitting needles so that we can warm the heads and feet of Ukrainians.

Ukrainian Center was founded by the Ukrainian Association in Finland in April 2022. Its aim is to unite Ukrainians, create a common and friendly space for them, share information about Ukraine and strengthen the Ukrainian-Finnish ties. Ukrainian Center organizes education activities, hobby clubs and events. 

During the Ukrainian Community Dinner, you’ll get to hear about the activities of Anarkistimartat and Ukrainian Center, their common project the Knitting club, eat Ukrainian borsch soup, and listen to a choir by the Ukrainian Center. So you can expect music, soup, socializing, meeting new people and the opportunity to make a concrete impact on the well-being of Ukrainians in the form of a donation.

Please sign up in advance from our website, so we make enough soup for everybody from here

The event is held in English and participants of all ages are welcome. Allianssi-Talo is wheelchair accessible. If you would like to ask more about accessibility, please contact hakemukset@alli.fi

The Ukrainian Community dinner is organized as a part of an Erasmus+ strategic partnership called "Soup Sharing". Read more from here